به تازگی تصویب شد؛ قطعنامه سازمان ملل برای کاهش نابرابری در دسترسی به هوش مصنوعی

خرید بک لینک: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای از کشورهای ثروتمند و توسعه یافته درخواست نمود که فاصله رو به افزایش با کشورهای درحال توسعه را در هوش مصنوعی کاهش دهند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر؛ نماینده چین در سازمان ملل متحد گفت: اقدامات اخیر ایالات متحده در هدف قرار دادن سرمایه گذاری ها در عرصه هوش مصنوعی در چین به توسعه سالم این فناوری کمک نمی کند و منجر به شکاف در حاکمیت جهانی خواهد شد. این اظهارات بعد از آن عنوان شد که سازمان ملل قطعنامه ای را در حوزه کاهش شکاف دسترسی به هوش مصنوعی به تصویب رساند؛ قطعنامه ای که توسط چین پیشنهاد شده بود. این قطعنامه با هدف کمک به کشورهای درحال توسعه برای بهره مندی از مزایای این فناوری نوین تدوین شده است. همانطور که قبل تر ذکر شد، قطعنامه مذکور توسط نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، فو کونگ، معرفی گردید. او تاکید کرد که فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی نقش به سزایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها ایفا می کنند. با این وجود، کشورهای درحال توسعه هنوز نتوانسته اند بطور کامل از این فنآوری ها بهره مند شوند. وی هدف اصلی قطعنامه را افزایش همکاری ها در حوزه ظرفیت سازی هوش مصنوعی دانست؛ امری که شامل تبادل سیاست ها، اشتراک دانش و انتقال فناوری از طرف کشورهای توسعه یافته می شود. در صورتیکه دولت آمریکا نیز به این قطعنامه رأی مثبت داده و از آن حمایت کرده است، اما طرف چینی معتقد می باشد که این کشور به روح قطعنامه پایبند نیست. بگفته مقامات چینی، ایالات متحده با اقدامات مختلفی مانند محدودیت های سرمایه گذاری و ممنوعیت عرضه تراشه های پیشرفته به شرکت های چینی، اهتمام در کاهش سرعت پیشرفت چین در عرصه هوش مصنوعی دارد. از همین روی، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد از آمریکا خواست تا با لغو این تحریم ها، مطابق با قطعنامه ای که از آن حمایت کرده است، عمل کند. وی تاکید کرد که این قطعنامه از کشورها می خواهد مزایای مثبت نرم افزارهای منبع باز، مدلهای باز و داده های باز را در گسترش استفاده از هوش مصنوعی در نظر بگیرند. ژو رونگشنگ، کارشناس مرکز امنیت بین المللی و استراتژی دانشگاه چینهوا در گفتگو با روزنامه گلوبال تایمز اظهار داشت: «این قطعنامه با اصول اصلی ابتکار حاکمیت جهانی هوش مصنوعی که توسط چین پیشنهاد شده، هماهنگ است. این اصول شامل حمایت چین از یک هوش مصنوعی انسانی و خیرخواهانه و همین طور موضع ثابت آن در تقویت همکاری برای کشورهای درحال توسعه است.» وی در توضیح این مساله که چرا قطعنامه توانمندسازی پیشنهادی چین برای پل کاهش شکاف دیجیتال لازمست، اظهار داشت: «قدرت های بزرگ دراین زمینه نشانه هایی از افزایش رقابت نشان داده اند. اگر این روند ادامه یابد، ممکنست در آینده شکاف بین کشورهای بزرگ و کوچک یا بین کشورهای قوی و ضعیف از نظر فناوری افزایش یابد. فشارهای ایالات متحده مقابل چین، که از تمایل این کشور به حفظ هژمونی ناشی می شود، برای ایجاد فضای همکاری میان قدرت های بزرگ و بین قدرت های بزرگ و سایر کشورها مضر است.» به عقیده طیف گسترده ای از کارشناسان، دموکراتیزه کردن هوش مصنوعی و گسترش مزایای آن ایده ای جذاب و مطلوب است، اما اجرای آن با چالش های اقتصادی و ژئوپلیتیک گوناگون مواجه می باشد. در صورتیکه آمریکا و اتحادیه اروپا مقابل شرکت های بزرگ فناوری دعاوی ضد رقابتی مطرح می کنند، همچنان اهتمام در حفظ هژمونی فناورانه خود دارند. این تناقض ها نشان میدهد که مسیر دموکراتیزه کردن هوش مصنوعی همچنان پرچالش خواهد بود. خیلی از پژوهشگران بر این عقیده هستند که تصویب این قطعنامه گامی مثبت در راستای تقویت همکاریهای بین المللی و ظرفیت سازی در عرصه هوش مصنوعی است. اما برای دستیابی به اهداف بلندمدت آن، نیاز به تعهدات عملی و پایبندی کشورها به روح همکاری و اشتراک فناوری است. تنها با همکاری جهانی می توان از پتانسیل های هوش مصنوعی به نفع تمام کشورها بهره برداری نمود.

منبع:

دسته‌ها