تعیین تعرفه واردات آیفون در صورت لغو ممنوعیت، ۹۶ درصد

خرید بک لینک: برمبنای مصوبه هیات وزیران، باتوجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی صلاح، سود تجاری آن ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، بررسی تصویبنامه هیأت وزیران درباب تعیین اصلاحات تعرفه ای (۳۷۲) نشان میدهد که دو ردیف ۲۲۵ و ۲۲۶ مربوط به اصلاح تعرفه های واردات گوشیهای تلفن هم راه است.
بر این مبنا، سود تجاری گوشیهای هوشمند باارزش کمتر از ۱۵۰ دلار به میزان ۶ درصد و باارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار به میزان ۲۸ درصد تعیین شده است.
همچنین در ردیف ۲۲۶ نیز آمده است که یک بند شامل «با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی صلاح، سود تجاری آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد.» باید به مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۵ به پیشنهاد وزارت صمت اضافه شود.

منبع:

دسته‌ها