در گفت وگو با خرید بک لینک اعلام شد؛ برنامه های حوزه دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳

به گزارش خرید بک لینک، مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که در سال ۱۴۰۳ دنبال می شود، تنظیم روابط ذی نفعان بر بستر ابر دولت الکترونیک است.
مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی از سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر درباب برنامه های این حوزه در سازمان فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: امسال استفاده از فناوری های نو و نوین را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در دستور کار قرار دادیم و همین طور موضوع سامانه صدور مجوزهای کسب وکار وزارت اقتصاد نیز در این زمینه دنبال می شود. وی ادامه داد: یکی دیگر از عناوینی که در این زمینه در سال جدید دنبال می شود، تنظیم روابط ذی نفعان بر بستر ابر دولت الکترونیک است که ابر دولتی، مصوبه ای است که در برنامه هفتم به تصویب می رسد و تکلیف دستگاهها این است که بر روی ابری که در مراکز داده شکل می گیرد، داده هایشان را قرار دهند. مباشری در آخر اشاره کرد: بطور قطع در سال ۱۴۰۳ تمرکز زیادی در مهاجرت دستگاهها و قرار دادن داده های خود در مراکز داده خواهیم داشت و بسترها و زیر ساخت های لازم فراهم می شود.

منبع:

دسته‌ها