از سوی مرکز ملی فضای مجازی؛ انتشار دستورالعمل صیانت از داده های مردم

خرید بک لینک: مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباب دستورالعمل اجرائی بهبود صیانت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی ابلاغ گردید.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، هفته گذشته که مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل جدیدی را برای صیانت از داده های مردم در سکوها و سامانه ها ابلاغ نمود. این دستورالعمل برای کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و پشتیبانی از آنها در مقابل تهدیدات سایبری است و اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه های اجرائی کشور را به رعایت قواعد جدیدی در عرصه پردازش و نگهداری داده های در رابطه با کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی ملزم کرد. جزییات این دستورالعمل بصورت عمومی در سایت شورای عالی فضای مجازی انتشار یافته که در آغاز آن تاکید گردیده است همه ارائه دهندگان خدمات بوسیله سامانه ها و سکوهای فضای مجازی موظف اند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ از آن پیروی کنند. بدین سان که در قسمتی از دستورالعمل ابلاغ گردیده توضیح داده شده در صورت درخواست کاربران برای حذف داده های مرتبط از قبیل حذف حساب کاربری، تمام و یا قسمتی از داده های در رابطه با فعالیت آنان در سامانه و سکو (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور و ماموریت ها و تکالیف دستگاه های اجرایی)، بلا فاصله انجام پذیرفته و داده های حذف شده از سامانه و سکوی برخط، بمنظور رعایت مقررات قانونی ازجمله مقررات مواد (۶۶۷) تا (۶۷۰) قانون آئین دادرسی کیفری (دادرسی جرایم کامپیوتر ای) به پایگاه های داده پشتیبان مستقر در بخش غیر برخط و منفصل از شبکه های ارتباطی عمومی منتقل و تنها برای انجام تکالیف مقرر در قانون، نگهداری یا پردازش شود و بعد از خاتمه مواعد قانونی یا قضائی، بطور کامل امحاء شود. همین طور در ادامه عنوان شده داده های مربوط به هویت و اطلاعات شخصی کاربران که منجر به شناسایی هویت شان می شود، فقط باید بصورت رمزنگاری شده ذخیره شود. همین طور دستورالعمل های در رابطه با سطوح و شیوه های رمزنگاری برمبنای وظایف تعیین شده در اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور، توسط دستگاه های مسئول ابلاغ می شود. در تبصره ۱ این سند نیز تاکید شده مسئولیت های حقوقی و قضائی نقض حریم خصوصی ناشی از عدم رعایت مقررات بند یک این دستورالعمل، برعهده ارائه دهنده خدمت مربوط است. برای اطلاعات بیشتر در مورد دستورالعمل این سند اینجا را مطالعه کنید.

منبع:

دسته‌ها