دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات: اجبار دستگاههای اجرایی در عرضه خدمات هوشمند تا پایان برنامه هفتم

به گزارش خرید بک لینک، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده ها تکالیف و پروژه های پیشران هوشمند سازی را اعلام نمود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده های ملی که با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه ها و تبیین قوانین جدید این حوزه برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه برای تبیین ریل گذاری مصوبه برنامه هفتم و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه دولت هوشمند و حکمرانی داده ها برگزار می گردد. وی ضمن اشاره به فرایندهای طی شده در دولت الکترونیک تا پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اضافه کرد: هم اکنون که وارد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند می شویم که بیشتر از ۵۲۰۰ شناسنامه خدمت و در حدود ۶۳ درصد متصل هستند، کاملا مشخص است که بعضی دستگاه ها مانند تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و امور مالیاتی در این عرصه پیشرو هستند. باقری اصل ضمن اشاره به جرم انگاری در قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در رابطه با عدم رعایت مصوبات اجبار آور کارگروه تعامل پذیری، اظهار داشت: تابحال از بند در رابطه با این مورد در این قانون استفاده نشده و امیدواریم با عرضه سرویس یکپارچه از جانب همه دستگاه ها از این ضمانت اجرا در جهت سزا دهی استفاده نشود. وی ادامه داد: تابحال ۵ جلسه کارگروه نظارتی با حضور رئیس سازمان امور استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزیر ارتباطات برای وزارت خانه ها و دستگاههای مختلف برگزار شده است. دبیر شورای فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: هوشمندسازی به این مفهوم است که به جای رجوع مردم به دستگاههای مختلف، دستگاههای دولتی با جاری کردن داده ها بین یکدیگر به مردم خدمت ارائه نمایند و به جای اعتبارسنجی افراد، داده ها و اطلاعات بر مبنای سامانه های هوشمند و داده گاوی خدمت عرضه شود وی با اشاره به اینکه بعضی از خدمات باید حتی بدون درخواست صورت گیرد، اضافه کرد: به صورت مثال برقراری بیمه نوزاد پس از تولد و یا معرفی کودک پس از ۶ سالگی به مدرسه احتیاج به درخواست ندارد و به صورت هوشمند باید صورت گیرد. دبیر شورای فناوری اطلاعات به مصوبه برنامه هفتم اشاره نمود و اظهار داشت: بر طبق این مصوبه در انتها این برنامه مردم بدون رجوع باید صددرصد خدمات را دریافت نمایند و رتبه ما در این عرصه در دنیا باید به ۷۵ برسد. وی به پروژه ها و تکالیف ۲۰ پروژه پیشران هوشمند سازی اشاره نمود و اضافه کرد: در این دوره برنامه جدی طراحی شده و تمام موارد تبدیل به قانون شده است و باید با همکاری یکدیگر این تکالیف قانونی را به سر انجام برسانیم.

منبع:

دسته‌ها