وزارت ارتباطات خبر داد؛ عرضه خدمات هوشمندسازی در وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خرید بک لینک، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: بزودی در وزارت جهاد کشاورزی شاهد اتفاقی خوب در حوزه هوشمندسازی عرضه خدمات هستیم تا مردم بیشتر از گذشته طعم شیرین استفاده از فناوری را متوجه شوند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجمین جلسه کمیته نظارتی اجرای بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به هوشمندسازی خدمات دولت و راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اختصاص دارد با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی؛ میثم لطیفی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاونان رئیس سازمان برنامه وبودجه برگزار گردید. در این نشست وضعیت انجام الزامات قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حوزه عرضه خدمات هوشمند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ها و شرکتهای تابعه بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. در شروع این جلسه گزارش نظارتی حوزه کلان هوشمندسازی دستگاههای دولتی عرضه شد که بر مبنای آن میزان کاربران ثبت نام کرده و دریافت کننده خدمات از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ۲۸ میلیون نفر اعلام گردید. در ادامه هم وضعیت عرضه خدمات برخط وزارت جهاد کشاورزی از راه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان های دامپزشکی؛ شیلات ایران؛ منابع طبیعی و آبخیزداری؛ امور اراضی کشور؛ تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ امور عشایر؛ حفظ نباتات کشور و تعاون روستایی و هم علل عدم عرضه خدمات هوشمند برخی سازمان ها و شرکتهای تابعه مورد بررسی قرار گرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزاری این جلسه را با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونان و رؤسای سازمان ها و شرکتهای تابعه این وزارت خانه را نشان از درک اهمیت هوشمندسازی عرضه خدمات بر بستر پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در این مجموعه دانست و ضمن تشکر از وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش، تصریح کرد: امیدوارم باروحیه جهادی که در این مجموعه سراغ داریم، بزودی در وزارت جهاد کشاورزی شاهد اتفاقی خوب در حوزه هوشمندسازی عرضه خدمات باشیم که مردم بتوانند طعم شیرین استفاده از فناوری را در این عرصه بیشتر از گذشته بچشند. وی افزود: بر مبنای تکالیف قانونی، سال جاری باید ۲۰ درصد خدمات دستگاههای دولتی کاملا به صورت هوشمند عرضه شود یعنی مردم و ارباب رجوع نه رجوع حضوری به دستگاههای عرضه کننده خدمت داشته باشند، نه هیچ مدرکی از آنها مطالبه شود و نه کارمندی در ارائه ی خدمت نقش داشته باشد و خدمت موردنظر کاملا برخط عرضه شود. زارع پور خاطرنشان کرد: بعضی از سازمان ها و شرکتهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه هوشمندسازی خدمات خود تأخیر دارند که برگزاری هفتگی این جلسات هم بدین منظور است تا با شناسایی موانع پیش رو، امکان تحقق تکالیف قانونی که مورد تاکید ریاست محترم جمهوری هم هست در کوتاهترین زمان ممکن ایجاد شود تا دستکم تا آخر سال ۲۰ درصد خدمات وزارت کشاورزی، سازمان ها و شرکتهای تابعه به صورت هوشمند عرضه شود. در ادامه این جلسه محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یک خدمت فوق العاده در راه تسهیل زندگی مردم است، اظهار داشت: همه دستگاههای دولتی باید در اسرع وقت شرایطی را ایجاد کنند تا مردم بتوانند از این بستری که فراهم شده استفاده نمایند. وی ادامه داد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، کار بزرگی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی آنرا راه اندازی کرده اند که اگر این کار را به صورت کامل به سر انجام برسد، شاهد افزایش رضایت مندی در بین مردم خواهیم بود. وزیر جهاد کشاورزی در خاتمه تاکید کرد: این اراده در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که تمامی خدمات خویش را از راه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و به صورت الکترونیکی و هوشمند به مردم عرضه نماید و در این راه هیچ مشکل غیر قابل حلی وجود ندارد. میثم لطیفی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی هم در این نشست اظهار داشت: این جلسات مستمرا جهت بررسی وضعیت هوشمندسازی و عرضه خدمات دستگاههای دولتی بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برگزار می گردد و امروز هم در این نشست تلاش داریم روند هوشمندسازی عرضه خدمات در وزارت جهاد کشاورزی را سرعت ببخشیم. ایشان در ادامه بابیان این که چاره مسائل کشور استفاده از داده و اطلاعات است، اظهار داشت: با حکمرانی داده هاست که میتوان تصمیمات درست گرفت و مسائل کشور را حل کرد و این انتظار وجود دارد که مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هم به سمت حکمرانی داده حرکت نماید. معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: همینطور در مجموعه وزارت کشاورزی، سازمان ها و شرکتهای تابعه، سامانه های گوناگونی وجود دارد که برای تسهیل دسترسی مردم نیازمند راهبری ویژه برای ادغام و کاهش سامانه ها هستیم.

دسته‌ها