زارع پور خبر داد؛ تصویب هوشمندسازی و برخط کردن همه خدمات در شورای عالی اداری

به گزارش خرید بک لینک، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: الگوی عمومی تحول نظام اداری در شورای عالی اداری به تصویب رسید.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی درباب اقدامات هوشمند سازی و تعامل سازمان امور استخدامی و اداری اظهار داشت: بحمدالله تعامل خوب سازمان امور استخدامی واداری برکات زیادی مثل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، سامانه سنجش رضایت مردم و احکام هوشمندسازی برنامه هفتم داشته است.
وی اضافه کرد: امروز هم «الگوی عمومی تحول نظام اداری» با رویکرد هوشمندسازی و برخط کردن همه خدمات در شورای عالی اداری تصویب گردید.

دسته‌ها