با هدف جهت دهی علمی محققان برجسته کشور؛ حمایت ویژه بنیاد ملی علم ایران از تحقیقات حوزه شیمی زیست شناختی

خرید بک لینک: بنیاد ملی علم ایران از تحقیقات حوزه شیمی زیست شناختی تا سه برابر حمایت های عادی این بنیاد حمایت می کند.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد ملی علم ایران (INSF) در نظر دارد با هدف جهت دهی علمی و حمایت ویژه از اندیشمندان و پژوهشگران برجسته کشور برای ورود و عمق بخشی به تحقیقات در حوزه شیمی زیست شناختی ( Chemical Biology ) حمایت های ویژه ای را تا سقف سه برابر شرایط عادی سایر طرح ها به اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه ارائه نماید.
شیمی زیست شناختی حوزه مشترک بین رشته های شیمی و زیست شناسی است. این حوزه شامل استفاده از مهارتهای شیمیایی، تحلیل و بررسی و اغلب مولکول های کوچک تولید شده بوسیله سنتز شیمیایی، برای مطالعه و دستکاری سیستم های زیستی است. شیمی زیست شناختی ترکیبی از رشته های بیوشیمی آلی، بیوشیمی، زیست شناسی سلولی و فارماکولوژی است.
در این شاخه از علم، برهم کنش های مواد شیمیایی شامل مولکول های کوچک طبیعی مانند لیپیدها، کربوهیدرات ها، پپتیدها یا مولکول های دارو و فلزات مورد ارزیابی قرار می گیرد و جزییات مکانیسم عملکرد بررسی می شود.
عنوان های عمده مورد حمایت در این فراخوان شامل مواردی همچون، توسعه پروتئین های سنسور فلوئور سنت نیمه مصنوعی برای اندازه گیری متابولیت های کلیدی در سلول های زنده، تولید مولکول های کوچک برای کنترل عملکرد پروتئین در سلول های زنده، مهندسی توابع پروتئین جدید برای کاربردها در پروتئومیکس عملکردی، سنتز نشانگرهای طیف سنجی جدید برای کاربرد در زیست شناسی سلولی و همین طور مطالعات مکانیکی روی کاندیداهای دارو است.
علاقه مندان و متقاضیان می توانند بمنظور شرکت در این فراخوان با ذکر کد” Sc۴۰۲۱۰۱” نسبت به ارسال طرح خود بوسیله سامانه کایپر اقدام نمایند.

منبع:

دسته‌ها