توضیح مدیرعامل زیرساخت در رابطه با خبر جذب خارج از ضابطه در این شرکت

به گزارش خرید بک لینک، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: کلیه استخدام ها از راه آزمون صورت می گیرد و حکمی برای شخص مذکور در خصوص استخدام صادر نشده است.
محمد جعفر پور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خبر استخدام خارج از ضابطه یک شخص در شرکت زیرساخت استان ایلام اظهار داشت: با عنایت به شائبه استخدام خارج از ضابطه و غیر مرتبط یک فرد در شرکت ارتباطات زیرساخت ایلام، به اطلاع می رساند روند استخدام در ادارات دولتی تابع قوانین سازمان اداری استخدامی کشور بوده و فقط از راه آزمون رسمی و طی تشریفات قانونی مربوطه امکان پذیر است و بر این اساس هیچ حکم استخدامی برای فرد یاد شده صادر نشده است. وی ادامه داد: در مورد جذب افراد در قسمت خصوصی پیمانکار شرکت ارتباطات زیرساخت هم فرایند چند مرحله ای وجود دارد که به دلیل عدم تطبیق مدرک تحصیلی فرد یاد شده (کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی) با نیاز بخش پیمانکاری مربوطه، ضمن برخورد با مدیر متخلف، نامه انتشار یافته در فضای مجازی کان لم یکن شده است. جعفر پور در ادامه خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که در اخبار منتشره در فضای مجازی مدرک تحصیلی فرد متقاضی جذب مهندسی صنایع غذایی قید شده که حقیقت ندارد. او در آخر اظهار داشت: وزیر ارتباطات دستور بررسی علت این اتفاق و برخورد قاطع با متخلفین احتمالی را صادر کرده است.

منبع:

دسته‌ها