از سوی سازمان فناوری اطلاعات ؛ فراخوان شناسایی و ساماندهی فراهم کنندگان خدمات ابری

به گزارش خرید بک لینک، سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوان شناسایی و ساماندهی فراهم کنندگان خدمات ابری کشور را منتشر نمود.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از سازمان فناوری اطلاعات، با عنایت به اهمیت و نقش حیاتی خدمات ابری در اقتصاد کشور و ضرورت برنامه ریزی برای ساماندهی و ارزیابی و زمینه سازی توسعه فراهم کنندگان این خدمات در کشور، بر مبنای الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی و در جهت پشتیبانی از حقوق عرضه دهندگان و مصرف کنندگان خدمات ابری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) بعنوان مجری مصوبه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در نظر دارد نسبت به شناسایی و ساماندهی کلیه فراهم کنندگان خدمات ابری کشور اقدام نماید.
بنابراین کلیه ایجاد کنندگان و عرضه کنندگان انواع خدمات ابری برای آگاهی از نحوه صدور مجوز فعالیت در چارچوب فرایند های صدور شناسنامه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ با رفتن به درگاه سازمان فناوری اطلاعات ایران با ثبت درخواست ارزیابی نسبت به صدور تاییدیه اقدام نموده و اسناد فراخوان شناسایی و ساماندهی عرضه دهندگان خدمات ابری را دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات مورد نیاز مطابق پرسشنامه و روال زیر اقدام نمایند.
در این راستا اشخاصی که نسبت به راه اندازی خدمات ابری اقدام نموده و با عرضه هر نوع خدمات ابری، ترکیب خدمات هم مکانی با خدمات میزبانی، مرکز داده مجازی و سایر سرویسهای قابل ارائه در فضای ابری در داخل و یا خارج از کشور می پردازند، مشمول دریافت شناسنامه و در صورت تمایل به استفاده از حمایت های مندرج در این فراخوان مشمول دریافت شناسنامه ارزیابی و ساماندهی می شوند.
لیست حمایت های قابل عرضه به شرکتهای دارای شناسنامه ارزیابی
شرکت های که موفق به دریافت شناسنامه ارزیابی می شوند متناسب با امتیاز مندرج در شناسنامه از حمایت های مشروحه ذیل برخوردار خواهند بود:
*اتصال مجانی به مراکز IXP شرکت ارتباطات زیرساخت (مفاد بند ۸ مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)
*فراهم شدن امکان خرید خدمات مراکز داده غیردولتی توسط سازمان ها و دستگاههای دولتی دارای تأییدیه از جانب وزارت (سازمان فناوری اطلاعات ایران) بر مبنای مفاد بند ۲ ماده ۲۴ مصوبه شماره یک جلسه بیست و چهارم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی مبحث بند «و» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱)
*معرفی شرکتهای دارای شناسنامه ارزیابی خدمات ابری به سکوهای مشمول کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به منظور استفاده از بستر ابری آنها با رعایت قوانین مربوطه(موضوع ماده ۵ آئین نامه پشتیبانی از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۸۰/ت۶۰۵۱۱ک مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰هیئت وزیران)
*معرفی شرکتهای دارای شناسنامه ارزیابی خدمات ابری به کمیته وام های وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور توسعه و ارتقا زیرساخت خدمات ابری شبکه ملی اطلاعات کشور با رعایت قوانین مربوطه) به استناد ردیف ۱۱ جدول شماره ۲ لیست اقدامات کلان ماده ۵ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی)
لازم به ذکر است ارزیابی بر مبنای تعدادی شاخص اصلی شامل اطلاعات عمومی سازمان، اطلاعات زیرساخت فیزیکی، اطلاعات زیرساخت فناوری اطلاعات و زیر شاخص ها عرضه شده است. روند ارزیابی بر مبنای خودارزیابی عرضه شده توسط شرکتهای متقاضی آغاز می گردد. اطلاعات خودارزیابی می بایست به همراه مستندات و ادله لازم برای صحت سنجی موارد تکمیل شده بر مبنای شاخصهای این مستند، توسط شرکت ها عرضه شود.
علاوه بر صحت سنجی اطلاعات تکمیل شده در خود اظهاری شرکت ها، شاخصهای کلیدی خدمات عرضه شده توسط شرکت ها توسط تیم کارشناسان فنی، به صورت مجزا ارزیابی می شود.

منبع:

دسته‌ها