توسعه آزمایشی کاربردی برای بیماران مبتلا به نفریت لوپوس

خرید بک لینک: پژوهشگران دانشگاه هیوستون آمریکا در پژوهش جدید خود، از توسعه آزمایش در بالین بیمار برای بیماری «نفریت لوپوس» خبر دادند.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از تی ان، گروهی از پژوهشگران دانشگاه هیوستون روش جدیدی را برای تشخیص سریع و نظارت بر بیماری نفریت لوپوس (Lupus Nephritis) در خانه توسعه داده اند.

اگر در خانه تست کووید-۱۹ یا تست حاملگی انجام داده اید، پس آزمایشی را انجام داده اید که از نظر علمی، آزمایش سنجش جریان جانبی (LFA) نامیده می شود، آزمایش سنجش جریان جانبی یک ابزار تشخیصی است که به سبب نشان دادن نتایج سریع، هزینه کم و سهولت آن بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

پژوهشگران دانشگاه هیوستون همان فناوری را برای ارزیابی «نفریت لوپوس» یا التهاب کلیه ها که یکی از شدیدترین عوارض برای بیماران مبتلا به لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک است، به کار بردند.

لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک (Systemic Lupus Erythematosus) گونه ای از انواع بیماریهای خود ایمنی است که در آن سیستم دفاعی بدن، مقابل ارگان ها و بافت های پیوندی خودی عمل کرده و به آنها لطمه می رساند. زنان در مقابل این بیماری ده برابر بیش از مردان لطمه پذیرند.

این آزمایش خانگی که نتایج آنرا می توان در تلفن هوشمند خواند، مقرر است در نهایت جایگزین آزمایش استاندارد طلایی برای تشخیص نفریت لوپوس فعال، بیوپسی تهاجمی کلیه شود. این آزمایش سطح یک ژن کدکننده پروتئین به نام ALCAM را ارزیابی می نماید.

چاندرا موهان، پژوهشگر اصلی این مطالعه اظهار داشت: ALCAM ادراری (uALCAM) دقت تشخیصی بالایی را برای فعالیت لطمه شناسی کلیه در نفریت لوپوس فعال نشان داده است. آزمایش های سنجش جریان جانبی برای uALCAM غیرعادی و نرمال شده، دقت بسیار خوبی در تشخیص نفریت لوپوس فعال نشان داد. این تست دارای دقت ۸۶ درصدی برای تشخیص نفریت لوپوس فعال بود.

با استفاده از نشانگرهای زیستی ALCAM کشف شده توسط موهان، دیگر پژوهشگران برمبنای فناوری زیربنایی تست های حاملگی خانگی، اپلیکیشن و کیت تست مبتنی بر گوشی هوشمند را نیز ایجاد کردند.

دسته‌ها