شناسایی تأثیر نور بر متابولیسم گلوکز

به گزارش خرید بک لینک، محققان چینی در مطالعه اخیرشان دریافتند که نور بر متابولیسم گلوکز تاثیر می گذارد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از ای سی، دانشمندان چینی دریافته اند که نور می تواند با فعال کردن سلول عقده ای یا سلول گانگلیون(Ganglion cell) شبکیه حساس به نور، تحمل گلوکز را در موشها کم کند که این آزمایش یک استراتژی بالقوه مهم در پیشگیری و درمان و مدیریت اختلالات متابولیک گلوکز را عرضه می کند.
سلول عقده ای یا سلول گانگلیون، یاخته ای است که در گانگلیون یافت می شود. این سلول ها سیگنال های خویش را به شکل پتانسیل عمل از راه فیبرهای عصبی بینایی به مغز ارسال می کنند. این سلول ها حتی اگر درحال تحریک هم نباشند، ایمپالس های عصبی مداومی را با فرکانس متوسط ۵ هرتز بر ثانیه تولید می کنند.
این کشف توسط تعدادی از پژوهشگران به سرپرستی «ژو تیان» (Xue Tian) از دانشگاه علم و صنعت چین انجام شد.
این مکانیسم در موش ها تأیید شده است و همین پدیده در انسان هم مشاهده شده است که این امر نشان داده است متابولیسم گلوکز تعدیل کننده نور امکان دارد به صورت گسترده در پستانداران وجود داشته باشد.
به قول ژو، یافته ها در موش ها و انسان ها یک توضیح ممکن برای مشاهدات اپیدمیولوژیک عرضه می کند و امکان دارد یک استراتژی بالقوه مهم در پیشگیری و درمان اختلالات متابولیک را عرضه کند.
یافته های این مطالعه در مجله «سل»(Cell) منتشر گردید.

منبع:

دسته‌ها