فناوری اطلاعات در بودجه ۱۴۰۲-۲ بودجه ۱۵۶ هزار میلیاردریالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش خرید بک لینک، برپایه لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۱۵۶ هزار میلیاردریال بودجه درنظر گرفته شده است.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفتم دیماه از جانب رئیس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی عرضه شد. برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۱۵۶ هزار میلیاردریال بودجه درنظر گرفته شده است. این میزان اعتبار مجموعه ای از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی هایی سرمایه ای است. بعد از ستاد وزارت ارتباطات، بیشترین بودجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختصاص دارد. در این بررسی بخش فضایی مورد توجه قرار نگرفته است. جدول شماره ۷ اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف عنوان دستگاه اصلی/ اجرایی جمع (مبلغ به میلیون ریال) ۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۵۶، ۱۱۳، ۸۳۱ ۲ ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۶، ۰۳۶، ۵۸۶ ۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۲، ۷۳۲، ۸۱۸ ۴ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱، ۶۵۵، ۷۱۶ ۵ پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱، ۰۲۳، ۵۰۴ ۶ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۹۷، ۰۰۰ ۷ دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۳۸، ۰۰۰ در بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۲ بودجه ای به میزان ۲ هزار میلیاردریال برای توسعه شبکه ملی اطلاعات از محل افزایش درآمد پیامک برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درنظر گرفته شده است. جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ (بخش در ارتباط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) شماره طبقه بندی کد دستگاه عنوان دستگاه مبحث مصوب ۱۴۰۲/ هزینه ای مصوب ۱۴۰۲/ تملک دارایی های سرمایه ای ۷۳۰۰۰۰-۱۱۳ ۱۴۹۰۰۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه کسب و کارهای خرید و فروش اینترنتی در نقاط روستایی توسط پست صفر ۳، ۰۰۰، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۷۳۰۰۰۰-۷۸ ۱۴۹۰۰۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد، توسعه متوازن و تجهیز زیر ساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات ۲، ۹۲۰، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۶۰، ۳۶۱، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) ۷۳۰۰۰۰-۱۱۲ ۱۴۹۰۰۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت حق السهم بیمه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی ۲، ۴۰۰، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) صفر ۷۳۰۰۰۰-۸۲ ۱۴۹۰۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – مبحث حق السهم سازمان ۱، ۶۳۲، ۰۰۰ (مبالغ به میلیون ریال) صفر تشکیل «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» برای نخستین بار در قسمت دیگری از ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبحث تشکیل «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» برای نخستین بار مطرح گردیده است. در بند س تبصره ۷ صنعت، معدن و ارتباطات (بخش دوم احکامی که قابلی دائمی شدن دارند) آمده است: س – به دولت اجازه داده می شود، به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء و نوسازی زیرساخت های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملّی اطلاعات»، در سقف پست های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید. اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الزام عرضه فضای مناسب برای نصب تجهیزات مخابراتی به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات در بند «د» تبصره ۷ مبحث شبکه ملی اطلاعات در دستور کار لایحه بودجه قرار گرفته است. بر طبق این بند تمامی موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی موظف شده اند فضای مناسب برای نصب تجهیزات مخابراتی را در اختیار اپراتورها قرار دهند. در بند «د» تبصره ۷ آمده است: د – به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با بیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکانها مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خویش را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

دسته‌ها