ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در دادگاه های چین تا سال ۲۰۲۵

به گزارش خرید بک لینک، دادگاه های چین باید تا سال ۲۰۲۵ سیستم هوش مصنوعی را در جلسات خود پیاده سازی کنند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از چاینادیلی، دادگاه های چین باید تا سال ۲۰۲۵ یک سیستم هوش مصنوعی مناسب برای عرضه پشتیبانی همه جانبه مبتنی بر هوش مصنوعی در کوشش برای بهبود خدمات حقوقی و اجرای عدالت ایجاد کنند.
این دستورالعمل روز جمعه توسط دادگاه عالی خلق، دادگاه عالی چین صادر شد. این دستورالعمل همینطور از دادگاه های چینی می خواهد تا یک برنامه کاربردی و سیستم نظری جهت استفاده از هوش مصنوعی در زمینه های قضایی راه اندازی کنند و قوانین را تا سال ۲۰۳۰ بهبود بخشند تا اطمینان حاصل شود که این فناوری می تواند از کل فرایند قضایی پشتیبانی کند.
دادگاه عالی اظهار داشت که هدف از صدور این دستورالعمل، ترویج ادغام عمیق هوش مصنوعی با کارهای قضایی، تقویت ساختار دادگاه های هوشمند و کوشش برای دستیابی به سطح بالاتری از عدالت دیجیتال است.
در این سند حقوقی، این دادگاه، قانونی بودن استفاده از هوش مصنوعی در زمینه های قضایی و امنیتی که این فناوری عرضه می دهد را برجسته کرده است. این قانون خاطرنشان کرد که ارتقا و کاربرد فناوری نباید به امنیت ملی صدمه برساند، اسرار دولتی را نقض کند یا امنیت داده های شخصی را نقض کند.
همینطور تاکید نمودند که احکام باید همیشه توسط قضات صادر شود، به این مفهوم که هوش مصنوعی نمی تواند جایگزین قضات در تصمیم گیری پرونده ها شود. این امر نشان دهنده آن است که نتایج حاصل از استفاده از فناوری می تواند بعنوان مرجع تکمیلی در نظارت و مدیریت قضایی عمل کند.
دادگاه عالی روز جمعه اظهار داشت که تقویت کاربرد هوش مصنوعی در زمینه های قضایی نه تنها به قضات کمک می نماید تا بار رسیدگی به پرونده های بی اهمیت را برای بهبود کارایی کاری خود کاهش دهند، بلکه دسترسی مردم به منابع قانونی برای حل مؤثرتر اختلافات شان را آسان تر می کند.
علاوه بر این، برنامه هوش مصنوعی به صورت خودکار بی نظمی ها در رسیدگی به پرونده را برای تنظیم رفتار قضایی تشخیص می دهد. در طول دهه گذشته، دادگاه ها در سرتاسر کشور با افزایش تلاش ها در کاربرد فناوری های پیشرفته هوشمندتر شده اند.

دسته‌ها