آلفابت برای سخنرانان ادارات گوگل قانون گذاشت

به گزارش خرید بک لینک، شرکت آلفابت، شرکت مادر تخصصی گوگل مجموعه قوانینی را برای دعوت سخنران به دفاتر گوگل مشخص کرد. علت این امر حواشی در ارتباط با سخنرانی یک تاریخ دان هندی بوده است.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از رویترز، سخنران هندی متهم به توهین به برخی گروههای حاشیه نشین در جامعه هند و بی توجهی به نگرانی ها و خواسته های آنها شده است و از همین رو سخنرانی وی در یکی از ادارات وابسته به گوگل لغو شده است.
به دنبال این رویداد قوانین جدیدی برای دعوت سخنران به گوگل وضع شد و هدف از این کار تداوم فرهنگ کاری مناسب در این شرکت و هم توجه به بخش های جدیدی عنوان شده که حاصل رشد نیروی کار در این شرکت هستند.
کارکنان گوگل و سایر شرکتهای بزرگ فناوری در سالهای اخیر بر سر سیاست های در ارتباط با برابری نژادی و جنسیتی با هم درگیر شده اند و در مواردی اعتراض هایی رخ داده است. همچنین، در شرکت هایی مانند گوگل، اپل و آمازون درخواست برای سازماندهی اتحادیه های حرفه ای افزایش پیدا کرده و خواسته اصلی کارمندان اتخاذ سیاست های مترقی از جانب شرکت ها و پیشگیری از تبعیض و فشار بیش از اندازه به افراد است.
بر اساس قوانین سخنرانی در گوگل باید مشخص شود که آیا هر سخنرانی خطری را برای حسن شهرت گوگل بوجود می آورد یا خیر و کارمندان باید مشخص کنند آیا دلیل تجاری برای میزبانی از سخنران وجود دارد و آیا چنین رویدادی مستقیماً از اهداف شرکت گوگل پشتیبانی می کند یا خیر.

منبع:

دسته‌ها