جمع آوری نمونه های مریخی به کمک ۲ بالگرد

ناسا روز گذشته اعلام نمود که در سال ۲۰۲۷ دو بالگرد دیگر را به مریخ خواهد فرستاد تا نمونه های سنگ و خاک سیاره سرخ را جمع آوری و تا سال ۲۰۳۳ به زمین بازگردانند.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا، ناسا چهارشنبه اعلام نمود که می خواهد در سال ۲۰۲۷ دو بالگرد (هلی کوپتر) کوچک دیگر را به مریخ بفرستد تا نمونه هایی از سیاره سرخ جمع آوری کنند و به زمین بیاورند. بعد از ارسال این نمونه ها به زمین، آنها جهت بررسی نشانه های باستانی حیات، مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.

این بالگردها مانند بالگرد مریخی نبوغ (Ingenuity) طراحی خواهند شد، اما دارای چرخ ها و بازوهای قدرتمندتری خواهند بود و این امر به آنها کمک می نماید تا سنگ ها و خاک مریخ را جمع آوری کنند. سپس نمونه ها توسط ماموریت بازگشت نمونه مریخ (MSR) جمع آوری می شود. اگر مریخ نورد استقامت (Perseverance) خراب شود، این دو بالگرد، نمونه ها را روی موشک بازگشتی به زمین حمل خواهند کرد.

جف گراملینگ، مدیر برنامه بازگشت نمونه مریخ ناسا در اطلاعیه ای اظهار داشت: ما اطمینان داریم که می توانیم برای بازگرداندن نمونه ها روی استقامت حساب نماییم و بالگردها را تنها به عنوان یک وسیله پشتیبان اضافه کرده ایم.

این نمونه ها که تعداد آنها ۳۰ مورد است، مقرر است در یک ماموریت مشترک با آژانس فضایی اروپا به زمین بازگردانده شوند. آژانس فضایی اروپا می خواهد مدارگرد بازگشتی زمین (Earth Return Orbiter) و سطح نشین بازیابی نمونه (Sample Retrieval Lander) را به همراه این بالگردهای جدید در پاییز ۲۰۲۷ به فضا پرتاب کند.

سطح نشین بازیابی نمونه، دو بالگرد جدید را همانطور که مریخ نورد استقامت، بالگرد مریخی نبوغ را در خود جای داد، با خود حمل خواهدنمود. از آن زمان تاکنون، بالگرد مریخی نبوغ ۲۹ پرواز موفقیت آمیز انجام داده است و مریخ نورد استقامت نیز ۱۱ نمونه را جمع آوری کرده است.

بالگرد مریخی نبوغ

بالگرد مریخی نبوغ بیش از یک سال پیش، اولین پرواز خودرا روی مریخ انجام داد و داستان خودرا از آن زمان، به داستان یک بالگرد کوچک در دنیای واقعی تبدیل کرد که توانایی های زیادی دارد.

بالگرد مریخی نبوغ به سیاره سرخ سفر کرد، به مریخ نورد استقامت ناسا متصل شد و هر دو در فوریه گذشته به “دهانه جیزرو” (Jezero crater) رسیدند. بالگرد نبوغ حدود شش هفته بعد، کاری را شروع کرد که قرار بود تنها یک نمایش فناوری ۳۰ روزه باشد تا ببیند آیا پرواز کردن در جو مریخ امکان پذیر است یا خیر.

دسته‌ها