براساس آمار اسپیدتست؛ افت اینترنت ثابت ایران در رده بندی جهانی

خرید بک لینک: در رده بندی جهانی میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت اسپید تست، جایگاه ایران به ترتیب یک و ۴ پله سقوط کرده است.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، تازه ترین گزارش وب سایت اسپیدتست نشان میدهد میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی ۳۱.۰۱ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت جهانی ۶۶.۲۵ مگابیت برثانیه بوده است. این در حالیست که در ماه می میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۰.۳۷ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۶۴.۷۰ مگابیت بر ثانیه بوده است.
سقوط ۴ پله ای سرعت اینترنت ثابت ایران طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در ششمین ماه ۲۰۲۲ میلادی ۲۷.۱۷ مگابیت برثانیه و میانگین سرعت این شاخص ۳۹.۵۱ مگابیت برثانیه بوده است. باتوجه به آمار مذکور در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ایران با یک پله سقوط نسبت به ماه قبل در رده ۷۲ قرار گرفته است.
از طرف دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی ۱۰.۲۳ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه ایران با ۴ پله سقوط در رده ۱۴۵ لیست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت قرار دارد. این در حالیست که میانگین سرعت اینترنت ثابت ایران در ژوئن ۲۲.۹۱ مگابیت برثانیه بوده است. رشد ۶ پله ای سرعت اینترنت موبایل بلغارستان در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل مانند ماه گذشته نروژ و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه های نخست و دوم قرار داشتند. میانه سرعت اینترنت این کشورها به ترتیب ۱۲۶.۹۶ و ۱۲۰.۳۷ مگابیت برثانیه بوده است. در رده سوم لیست بلغارستان با ۶ پله رشد و میانه سرعت اینترنت ۱۱۰.۶۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده چهارم نیز کره جنوبی با سرعت اینترنت موبایل ۱۰۷.۴۳ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه می تغییری نکرده است.
قطر با ۲ پله سقوط در این رده بندی در پله پنجم قرار دارد. میانه سرعت اینترنت موبایل این کشور ۱۰۴.۸۲ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده ششم نیز هلند با سرعت ۱۰۲.۰۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. در رده هفتم، هشتم و نهم به ترتیب کویت (۱۰۱.۴۶ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۰۰.۲۵ مگابیت بر ثانیه) و عربستان سعودی (۹۹.۱۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه کویت در این رده بندی نسبت به ماه قبل ۲ پله و دانمارک و عربستان هر کدام یک پله سقوط کرده است. چین با میانه سرعت اینترنت موبایل ۹۸.۱۳ مگابیت برثانیه در رده دهم این لیست قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. شیلی پرسرعت ترین اینترنت ثابت جهان را دارد در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان در ماه ژوئن در رده اول شیلی قرار دارد. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۱۳.۷۳ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن نسبت به ماه می یک پله رشد کرده است. در رده دوم این لیست سنگاپور با میانه سرعت اینترنت ۲۰۳.۶۱ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.
چین نیز با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۸۸.۰۳ در رده سوم و تایلند با میانه سرعت ۱۸۷.۰۳ مگابیت برثانیه در رده چهارم قرار دارد. هرچند در رده بندی ماه ژوئن جایگاه چین یک پله رشد کرده، اما تایلند یک پله سقوط کرده است. در رده های پنجم، ششم و هفتم به ترتیب هنگ کنگ (۱۷۵.۹۳ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۶۱.۹۳ مگابیت برثانیه)، ماکائ و(۱۵۸.۵۱ مگابیت بر ثانیه) قرار دارند. جایگاه این کشورها در رده بندی نسبت به ماه می هیچ تغییری نکرده. است. در رده های هشتم و نهم نیز به ترتیب آمریکا (۱۵۳.۸۰ مگابیت برثانیه) و ژاپن (۱۳۴.۴۷ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آنها نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است. در رده دهم این لیست نیز اسپانیا با میانه سرعت ۱۳۱.۴۹ مگابیت برثانیه قرار داردو جایگاه آن نسبت به لیست ماه می یک پله رشد کرده است.

منبع:

دسته‌ها