وزیر ارتباطات تاکید کرد: لزوم همکاری بیشتر کشورها برای پاسخگوسازی پلت فرم های بین المللی

وزیر ارتباطات در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، بر لزوم همکاری بیشتر کشورها در زمینه پاسخگوسازی پلت فرم های بین المللی و ممانعت از تضییع حقوق مردم و کسب و کارها توسط آنها تاکید کرد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (۲۰۲۲ WSIS) در ژنو، در پنل عالی این اجلاس با عنوان کاربست ها و خدمات ICT سخنرانی کرد. وزیر ارتباطات در این سخنرانی ابتدا تصویر کاملی از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همینطور روند خدمات به مردم عرضه کرد و در ادامه برنامه های آتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای توسعه دسترسی های مردم به خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شرح داد. وی ضمن اشاره به این که تحریم ها باآنکه منجر به ایجاد موانعی در روند توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران شده است اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تهدید تحریم ها را تبدیل به فرصت کرده است و توانسته اکوسیستم بومی خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را ایجاد نماید. زارع پور پیشنهادهایی درباره این که چطور میتوان در زمینه حکمرانی سایبری در سطح بین المللی به نتایج ملموس رسید را برشمرد و در ادامه همکاری بیشتر بین کشورها در زمینه پاسخگو سازی پلت فرم های بین المللی و ممانعت از تضییع حقوق مردم و کسب و کارها توسط آنها را خواهان شد.

منبع:

دسته‌ها