تأثیر عجیب دما در ناباروری مردان!

به گزارش خرید بک لینک محققان ژاپنی در آخرین یافته های خود به این نتیجه رسیده اند که گرم شدن بیضه ها حتی به صورت جزئی می تواند به ناباروری در مردان منجر شود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از اس اف، نتایج یک تحقیق جدید نشان داده است که وقتی صحبت از باروری مردان می شود دمای سردتر بهتر است چون که به تازگی محققان ژاپنی دریافته اند که حتی تغییرات جزئی در دمای بیضه های مردان می تواند به سرعت به شکست در تولید اسپرم سالم منجر شود.
اسپرماتوژنز (Spermatogenesis) یا زامه زایی فرآیندی است که در آن سلول های اسپرم در بیضه های یک مرد رشد می کنند. بیضه ها هم حاوی لوله های نازک و محکم پیچیده ای هستند که لوله های منی ساز(seminiferous tubules) نامیده می شوند. سلول های اسپرم در داخل دیواره این لوله ها رشد می کنند.
حال نتایج این مطالعه جدید نشان داده است که در دمای ۳۴ درجه سانتیگراد(۹۳.۲ درجه فارنهایت) اسپرماتوژنز می تواند با موفقیت اسپرم سالم تولید کند؛ با این وجود، در دمای بین ۳۷ تا ۳۸ درجه سانتی گراد(۹۸.۶ و ۱۰۰.۴ درجه فارنهایت) این فرایند به شدت عوض شده و بد عمل می کند و طی آن فرآیندی که کروموزوم های همتا را به اسپرم های هاپلوئید(میوز) تقسیم می کند، آغاز به عملکرد نادرست می کند. سلول های صدمه دیده هم در ادامه مرگ سلولی را آغاز می کنند که این امر به ناباروری منجر می شود.

گرما برای انسان و حیوانات مضر است
محققان ژاپنی اعلام کردند که دیگر دانشمندان هم در مطالعات قبلی ارتباط بین گرما و اختلال در اسپرماتوژنز در حیوانات را بررسی نموده اند. این آزمایش ها شامل انتقال بیضه ها به شکم حیوان بود چون که شکم جایی است که دمای بدن بین ۹۸.۶ تا ۱۰۰.۴ درجه فارنهایت است.
با این وجود آن آزمایش ها نتوانستند دمای واقعی بیضه را کنترل کنند. محققان در این مطالعه جدید از کشت اندام بیضه برای حمایت کامل از اسپرماتوژنز در داخل یک انکوباتور استفاده کردند. با کشت بیضه های موش در دماهای مختلف، محققان کشف کردند که با افزایش دما از ۳۰ درجه سانتی گراد(۸۶ درجه فارنهایت) به ۴۰ درجه سانتی گراد(۱۰۴ درجه فارنهایت)، اسپرماتوژنز در چندین مرحله با شکست مواجه می شود.
اسپرماتوژنز یا زامه زایی روندی است که طی آن اسپرماتوگونیا به اسپرماتوزوآی بالغ(اسپرم) تبدیل می شود. انجام صحیح این روند برای باروری مردان بسیار ضروریست.
“شوسی یوشیدا”(Shosei Yoshida) رهبر این مطالعه از موسسه ملی زیست شناسی پایه ژاپن اظهار داشت: ما انتظار نداشتیم که چنین عوامل کوچکی از رویدادهای مختلف وابسته به دما، زمینه ساز این پدیده شناخته شده باشند. این کشف تنها با استفاده از یک سیستم کشت اندام انجام شده است.
از نظر اختلال عملکرد میوز، توانایی ترمیم شکستگی های دو رشته ای دی. ان. ای و جفت شدن کروموزوم های همولوگ/همتا بین دمای ۳۷ تا ۳۸ درجه سانتی گراد از بین می رود. این دو توانایی برای جداسازی مناسب کروموزوم ضروری هستند. میوز یا کاستمان، نوعی تقسیم هسته سلول است که در آن شمار کروموزوم های سلول به نصف کاسته می شود.
“کودای هیرانو”(Kodai Hirano) از محققان این مطالعه اظهار داشت: شگفت آور بود که فرآیندهای اساسی مانند میوز، می توانند به سادگی در دمای طبیعی بدن صدمه ببینند. با بررسی عملکرد ترکیبی کیسه بیضه و وارسی ایمنی دریافتیم تنها اسپرم ساخته شده در دمای پایین، تخمک ها را بارور می کند. سوالات کلیدی برای مطالعات آینده شامل مکانیسم مولکولی حساسیت حرارتی و اهمیت بیولوژیکی دمای پایین در تولید اسپرم است.
یافته های این مطالعه در مجله “Communications Biology” انتشار یافته است.

منبع:

دسته‌ها