با حمایت معاونت علمی؛ ۳۴ نرم افزار دیجیتال برای نظام آموزشی کشور تولید شد

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 34 نرم افزار ایران ساخت طراحی و تولید شد تا آموزش کشور متوقف نشده و کلاس ها در فضای دیجیتال و مجازی اجرا شود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شاید نظام آموزشی کشورمان دیر به استفاده از فناوری و نوآوری در این عرصه توجه نشان داد و هنوز در ابتدای این راه باشیم. اما تحولات سریع و بی وقفه بوده است. یکی از حوزه هایی که تعطیلی بردار نیست و یک حرکت مداوم و مستمر رو به جلو دارد؛ عطش کسب آموزش و یادگیری است. در حقیقت یادگیری مهارت و کسب دانش برای انسان امروزی از اهمیت بالایی برخوردارست. آن هم در روزگاری که افراد برمبنای توانمندی های خود دسته بندی می شوند و وظایفی را بر عهده می گیرند. در این مدل جهانی افراد برمبنای توانمندی های تخصصی و دانشی پیشرفت می کنند. بنا بر این اقبال عمومی به کسب دانش و مهارت بسیار زیاد شده و با توجه به این که سرعت و شتاب زدگی زندگی رو به افزایش است، افراد فرصت چندانی برای حضور فیزیکی و مدت دار در فضاهای آموزشی ندارند و تحولات فناورانه هم به دگرگونی نظام آموزشی منجر گردیده است، بنابر این آنها به سمت دریافت این آموزش ها از راه های مجازی و دیجیتال سوق یافته اند. صنعت آموزش در عصر تحول دیجیتال، به شدت تحت تأثیر فناوری ها قرار دارد. بطوریکه برمبنای گزارشی جهانی، سرمایه گذاری روی یادگیری دیجیتال سبب رشد جهانی ۴۰ میلیارد دلاری این حوزه طی سالهای اخیر شده است. یادگیری دیجیتال به اصلاح جنبه های اصلی آموزش و ایجاد فرصت برای تمام سطوح جهت توزیع دانش کمک کرده است. در حقیقت یکی از مزایای انقلاب یادگیری دیجیتال دسترسی به منابع یادگیری گسترده تر برای همه افراد است. همین طور تجربیات نشان میدهد اگر از فناوری در بحث آموزش به درستی استفاده شود، این امر به ایجاد پتانسیل زیادی جهت بهبود سیستم های آموزشی می انجامد. بدین جهت بیراه نیست اگر تحول آموزش در کشور و گرایش به سمت آموزش دیجیتالی را به شیوع بیماری کرونا هم ارتباط دهیم. روزهایی که حضور فیزیکی دانش آموزان، معلمان و دانشجویان در همه گیری کرونا، مخاطراتی جدی برای سلامتی آنها داشت و نظام آموزشی کشور به ناچار سر تسلیم در مقابل نوع جدید و نوظهور آموزش، یعنی آموزش دیجیتال فرود آورد. طی بیش از ۲ سال دانش بنیان ها و شرکت های خلاق اثبات کردند که توان چرخاندن چرخ آموزشی کشور را به گونه ای مجازی دارند و این دفعه را به دوش کشیدند. به نحوی که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۳۴ نرم افزار ایران ساخت طراحی و تولید شده تا آموزش کشور متوقف نشود و کلاس ها در فضای دیجیتال و مجازی اجرا شود. تولیداتی چون «سامانه برگزاری آزمون مدارس و تحلیل نتایج»، «نرم افزار یادگیری مجازی امیرکبیر»، «نرم افزار برنامه ریزی آموزشی نورچین»، «نرم افزار مدیریت آموزش و یادگیری»، «نرم افزار مدیریت پژوهش»، «نرم افزار جامع مدیریت مدارس هوشمند آموزیار»، «نرم افزار مدیریت آموزشی مدبر»، «نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی ویانا» همچون این محصولات هستند.

دسته‌ها