صیانت از نوزادان در معرض خونریزی مغزی با روشی جدید

پژوهشگران ˮمؤسسه والتر و الیزا هالˮ در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند انتقال پلاکت می تواند از نوزادان در معرض خونریزی مغزی محافظت کند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از تی ان، محققان مؤسسه والتر و الیزا هال استرالیا متد جدیدی را جهت کمک به شناسایی نوزادان و جنین هایی که در معرض خطر مبتلاشدن به خونریزی مغزی هستند، کشف کرده اند که این امر راه را برای مداخله سریع هموار می کند. مطالعات پیش بالینی پژوهشگران نشان داده است که اگر سطح پلاکت در جنین و نوزاد به ۱۰ درصد یا کمتر برسد، خونریزی مغزی رخ می دهد.
خونریزی مغزی در نوزادان متولد نشده و نوزادان تازه متولد شده می تواند به سکته مغزی و بیماری های عصبی دائمی مانند فلج مغزی منجر شود. فلج مغزی (cerebral palsy) گروهی از اختلالات حرکتی دائم در سیستم عصبی ولی غیر پیشرونده هستند که به علت ناهنجاری های مادرزادی یا لطمه های وارده بر مغز در مراحل اولیه تکامل ایجاد می شوند.
دکتر “آلیسون فارلی” و دکتر “سمیر تاودی:، پژوهشگران این مطالعه درحال بررسی این مورد هستند که چگونه سطوح پلاکت بر خونریزی های مغزی تأثیر می گذارند. آنها قصد دارند بهتر درک کنند چه زمانی باید تزریق پلاکت صورت گیرد.
حال نتایج یک تحقیق جدید آنها نشان داده است که خونریزی مغزی همیشه زمانی رخ می دهد که سطح پلاکت ها در نوزادان و جنین ها به ۱۰ درصد یا کمتر می رسد.
یافته های این مطالعه که در مجله Blood انتشار یافته است، راه را برای درک بهتر این که کدام نوزادان باید تزریق پلاکت دریافت نمایند و آستانه پلاکت چگونه تعیین می شود، هموار می کند.
سطح پایین پلاکت ها، وضعیتی که بعنوان ترومبوسیتوپنی (Thrombocytopenia) شناخته می شود، می تواند با خونریزی بیش از اندازه همراه باشد و در نوزادان نارس شایع است.
با تجزیه و تحلیل درجات مختلف ترومبوسیتوپنی در مدلهای پیش بالینی، پژوهشگران توانستند سه سطح از تعداد پلاکت ها را که خطر خونریزی مغزی را تعیین می کنند، تشخیص دهند.
آنها دریافتند که اگر تعداد پلاکت به ۱۰ درصد یا کمتر برسد، خونریزی مغزی در نوزادان متولد نشده یا تازه متولد شده حتما رخ می دهد.
در حالی که سطح متوسط ​​پلاکت بین ۱۰ تا ۴۰ درصد نیز می تواند بطور بالقوه موجب خونریزی مغزی شود؛ اما نوزادانی که بیش از ۴۰ درصد پلاکت دارند، اصلا در معرض خطر مبتلاشدن به این بیماری نیستند.
پژوهشگران گفتند: یافته های ما می تواند به تعیین این که کدام نوزادان می توانند با خیال راحت بعد از تولد تزریق پلاکت دریافت نمایند و در کجا می توان آستانه را کم کرد تا از تزریق های غیرضروری و خطرناک جلوگیری شود، کمک نماید.
دکتر “سمیر تاودی” اظهار داشت: تجزیه و تحلیل این که چرا محافظت در مقابل خونریزی مغزی دو هفته بعد از تولد شکل می گیرد و بررسی این که کدام پروتئین ها و ژن ها درگیر هستند، گام مهمی است. چالش بزرگ بعدی ما این است که بفهمیم آیا خونریزی مغزی ناشی از قطع ارتباط بین پلاکت ها و رگ های خونی است یا این که توسط عوامل محیطی ایجاد می شود؟

دسته‌ها