پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی مطرح کرد؛ علوم اجتماعی محاسباتی فرزند نوظهور بیگ دیتا

پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی با اعلان اینکه علوم اجتماعی محاسباتی یکی از فرزندان نوظهور بیگ دیتا شمرده می شود، اظهار داشت: با افزایش کلان داده ها شاهد تغییر نسبت علم و حکمرانی خواهیم بود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، یحیی شعبانی در دومین روز از مجموعه نشست های هفته حکمرانی فضای مجازی که با محوریت حکمرانی اجتماعی بوسیله کلان داده ها انجام شد گفت: حکمرانی دو مؤلفه به نام مردم و علم دارد و توسعه نسبت این دو می تواند به تغییر نسبت دیتا و حکمرانی منجر شود.

پژوهشگر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی اظهار داشت: بیگ دیتاها درحال تغییر صحنه آکادمیک هستند و در صورتیکه آینده به سبب قرار گرفتن در دوران گذار معین نمی باشد، دولت ها می توانند به مثابه مصرف کنندگان درجه یک کلان داده ها، به شدت تأثیرگذار باشند. وی اشاره کرد: وظیفه علم اندازه گیری پدیده ها است و هرکجا که در اندازه گیری پدیده ها، انقلابی رخ دهد، علم رشد خواهدنمود و به تبع آن نسبت حکمرانی به علم گرفتار تحولات می شود. شعبانی اشاره کرد: در جهانی که داده ها اندک و فقر داده ای وجود دارد، نسبت علم و سیاست خودرا در سیاست و آمار متجلی می کند. اما در جهانی با داده های فراوان و سیل داده ای، بیگ دیتا و یا کلان داده جای آمار را می گیرد و در این نقطه نسبت علم و سیاست گرفتار تغییر خواهد شد. وی با اشاره به تغییر صحنه علم در فضای بیگ دیتا اظهار نمود: یکی از فرزندان نوظهور بیگ دیتا، علوم اجتماعی محاسباتی است که خود این مساله مباحث نظریه و عملی زیادی را دامن می زند و آن چه در تجربه جهانی بصورت واقعی دیده می شود، خروج بحث علوم اجتماعی محاسباتی از ذیل مباحث علوم کامپیوتری است. اما ضرورتی برای مطرح شدن آن بصورت عملی وجود ندارد. پژوهشگر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی افزود: اینکه علوم اجتماعی محاسباتی در زیرمجموعه علوم انسانی قرار گیرد و به آن لحن انسانی داده شود، می تواند یک گام مهم و رو به جلو در شکل گیری آینده این علوم باشد و به آن جهت و سویه داده شود.

دسته‌ها