از تصاویر ماهواره ای به دست آمد؛ اندازه گیری دی اکسید نیتروژن هوا با سنجش از دور

به گزارش خرید بک لینک تصاویر ماهواره ای و داده های فناوری سنجش از دور امکان بررسی میزان گاز دی اکسید نیتروژن در اتمسفر کشور و غلظت این آلاینده را در بهمن ماه سال جاری نسبت به سال قبل فراهم نمود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، پایش ماهواره ای بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن در بهمن ۱۴۰۰ و مقایسه آن با زمان مشابه سال ۱۳۹۹ با استفاده از فناوری سنجش از دور و با بکارگیری تصاویر ماهواره ای توسط سازمان فضایی ایران انجام شده است. فناوری سنجش از دور توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد.
نتایج پایش ماهواره ای غلظت دی اکسید نیتروژن کشور و استان تهران در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با زمان مشابه سال قبل ‏ ‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-۵p به‬ دست آمده است.
با عنایت به شکل بالا، میانگین بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن در بهمن ۱۴۰۰ حدود ۱۴۴ میکرومول بر مترمربع تخمین زده شده است. همینطور میانگین بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن در بهمن ۱۳۹۹ حدود ۱۵۲ میکروکول بر متر مربع تخمین زده شده است. یکی از علل اصلی کاهش غلظت آلودگی دی اکسید نیتروژن در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، ورود چندین سامانه بارشی به کشور است که علاوه بر بارندگی بسیار خوب، منجر به کاهش آلودگی شهرهای صنعتی شده اند.
در همین حال مقایسه میزان آلاینده دی اکسید نیتروژن استان تهران در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و زمان مشابه در سال ۱۳۹۹ نشان داده است که در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از سطح آلودگی استان نسبت به زمان مشابه پارسال کاسته شده است. بیشترین میزان آلاینده NO۲ در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۲۹۲ میکرومول بر متر مربع و در بهمن ماه ۱۳۹۹ حدود ۷۰۰۳ میکرومول بر مترمربع تخمین زده شده است.
اندازه گیری میزان بیشینه غلظت آلاینده NO۲ روی کشور و استان تهران، نشان داده است در بهمن ۱۴۰۰ میانگین بیشینه غلظت آلاینده NO۲ حدود ۴۶ درصد نسبت به بهمن سال قبل افزایش داشته است و میانگین بیشینه آلاینده NO۲ استان تهران هم حدود ۹ درصد نسبت به بهمن ماه سال قبل کاهش داشته است.

منبع:

دسته‌ها