اقدام همراه اول برای کاهش مصرف انرژی

به گزارش خرید بک لینک همراه اول با هدف مدیریت مصرف انرژی در سایت های شهر تهران، مبادرت به خرید و فعالسازی فیچر BTS Power Saving کرده است.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، این فیچر در ساعات کم ترافیک شبکه، با خاموش کردن TRXهایی که بار ترافیکی روی آن وجود ندارد، سبب کاهش مصرف برق سایت می شود. با عنایت به هزینه خرید این فیچر، این مبادرت به نوعی یک سرمایه گذاری پایدار، در جهت کاهش مصرف انرژی و در نتیجه محافظت از محیط زیست در مقابل افزایش آلاینده ها و انتشار گازهای گلخانه ای و انجام مسؤولیت اجتماعی است؛ چونکه بخش عمده ای از برق مصرفی در جهان و ایران از راه سوخت های فسیلی و تجدیدناپذیر تولید می شود و بروز رویدادهای مخرب در بستر محیط زیست در سالهای اخیر، خیلی از دانشمندان و فعالان محیط زیست را به تکاپو برای کشف راهبردهای مدیریت مصرف برق در جهت محافظت از زیست بوم های طبیعی انداخته است. یکی از راهبردهای عملیاتی شده در همراه اول برای کاهش و مدیریت مصرف انرژی، استفاده از فیچر BTS Power Saving برای کاهش مصرف انرژی در تکنولوژی ۲G سایت های این شرکت در تهران است.

منبع:

دسته‌ها