انسان ها درحال رقم زدن ششمین انقراض جمعی زمین!

خرید بک لینک: یک مطالعه جدید، ما انسان ها را مسئول ناپدید شدن ۲۶۰ هزار گونه از حیوانات از سال ۱۵۰۰ میلادی تا حالا می داند و ˮایلان ماسکˮ نیز می گوید این احتمال وجود دارد که همه موجودات از روی زمین محو شوند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، زمین پنج انقراض دسته جمعی ناشی از پدیده های طبیعی را تجربه کرده است، اما یک مطالعه جدید نشان میدهد که ششمین انقراض جمعی اکنون درحال وقوع است و کارهای انسانی مقصر اصلی آن هستند.
این مطالعه که توسط دانشگاه “هاوایی در “مانوآ” انجام شده است، نشان داد که سیاره ما از سال ۱۵۰۰ میلادی تا حالا ۱۵۰ هزار تا ۲۶۰ هزار(۷.۵ تا ۱۳ درصد) از تمام دو میلیون گونه شناخته شده خودرا از دست داده است.

ایلان ماسک می گوید همه موجودات از روی زمین محو خواهند شد
بااینکه برخی انکار می کنند که این کاهش چشم گیر منجر به انقراض جمعی دیگری خواهد شد، اما “ایلان ماسک” کارآفرین میلیاردر آمریکایی یکی از کسانی است که معتقد می باشد افزایش نرخ انقراض گونه ها اجتناب ناپذیر است. وی در پاسخ به توییتی که انتشار این مطالعه را اعلام می کرد، گفت: به سبب انبساط خورشید احتمال ۱۰۰ [درصد] انقراض *همه* گونه ها وجود دارد.
با این وجود این سرمایه دار مشتاق فناوری یک راهکار ارائه می دهد و می گوید: بشر باید زندگی خودرا چند سیاره ای کند و به زندگی در سیاره های دیگر فکر کند.
توییت “ماسک” بازتاب اظهاراتی است که وی در دسامبر ۲۰۲۱ به مجله “تایم” گفته بود و در آن پیشنهاد ایجاد یک «کشتی نوح آینده نگرانه» را برای بردن حیوانات به مریخ بمنظور نجات آنها از انقراض در زمین داد.
وی در آن مصاحبه اظهار داشت: کار واقعاً بزرگ بعدی، ساختن یک شهر خودکفا در مریخ و بردن حیوانات و موجودات زمین به آنجا است.
اگرچه دانشمندان “ماسک” را به خاطر طرح این مساله مورد تمسخر قرار دادند، اما موضع وی در مورد ششمین انقراض جمعی زمین می تواند دقیق باشد، چونکه این مطالعه جدید که توسط “رابرت کاوی” از دانشگاه “هاوایی” رهبری شده است، خاطرنشان می کند که لیست قرمز گونه های در معرض خطر، بیشتر پرندگان و پستانداران را شامل می شود، اما اغلب بی مهرگان را که تلفات شایان توجهی را تجربه کرده اند، نادیده گرفته است.
برمبنای لیست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، کارهای انسانی در ۵۰۰ سال قبل موجب انقراض ۸۶۹ گونه حیوانی شده است.
در مطالعه انتشار یافته در مجله Biological Reviews آمده است: ترکیب تخمین ها از تعداد واقعی انقراض بی مهرگان، ما را به این نتیجه می رساند که میزان آن بسیار بالاتر از نرخ تصور شده است و ممکنست در حقیقت شاهد شروع ششمین انقراض جمعی باشیم.
این مطالعه خاطرنشان می کند که این لیست قرمز، همه گونه های منقرض شده و درحال انقراض را شامل نمی گردد، بدین سبب تعداد ناپدید شده های واقعی را دستکم می گیرد و این تا حد زیادی در بین گونه های بی مهرگان مشاهده می شود که به طور معمول فقط بصورت محلی و گاهی فقط با یک نمونه ثبت می شوند و ارزیابی آنها را با معیارهای لیست قرمز نا ممکن می سازد.
این تیم همین طور می گوید، لیست قرمز مبنای خوبی برای ارزیابی انقراض جهانی نیست، برای اینکه از نظر طبقه بندی جامع نیست و ارزیابی تعداد زیادی از گونه ها، خصوصاً بی مهرگان نه فقط به سبب تعداد زیاد آنها، بلکه بدین سبب که ما داده های کافی در مورد آنها نداریم، مغفول مانده است.
“کاوی” می گوید: مورد ملاحظه قرار دادن بی مهرگان برای تأیید این که ما واقعاً شاهد شروع ششمین انقراض دسته جمعی در تاریخ زمین هستیم، کلیدی است.
“رویداد انقراض” که “انقراض جمعی” و “بحران زیستی” هم نامیده می شود، کاهش گسترده و سریع گونه های حیاتی در کره زمین است. چنین رویدادی با تغییر شدید تنوع و فراوانی حیات ماکروسکوپی مشخص می شود. البته باتوجه به آنکه بخش عمده حیات بر زمین مربوط به گونه های میکروسکوپی است که با گذر زمان قابل شناسایی نیست، این رویداد برمبنای جنبه های زیست شناختی قابل مشاهده زیست کره انجام می شود و نه کل حیات بر روی زمین.
انقراض بر روی زمین با نرخی غیریکنواخت رخ داده است و سنجش آن برمبنای فسیل های جانداران دریایی انجام می شود. طی ۵۴۰ میلیون سال حیات بر روی زمین، پنج رویداد انقراض بزرگ شناسایی شده است که طی هر دوره از آن، بیش از نیمی از جانداران از بین رفته اند. البته باتوجه به تعریف انقراض جمعی و تغییر عوامل سنجش آن، تا ۲۰ مورد انقراض قابل شناسایی است.
پنج انقراض جمعی تاریخ زمین
دانشمندان می گویند تا حالا ۵ انقراض جمعی روی داده است که به شرح زیر است:
۱. رویداد انقراض اردویسن-سیلورین(انقراض اختتام اردوسین) طی دو رویداد در ۴۵۰ تا ۴۴۰ میلیون سال پیش ۲۷ درصد همه خانواده ها، ۵۷ درصد همه سرده ها و ۸۵ درصد همه گونه های جانداران از میان رفتند.
۲. رویداد انقراض دِوُنین-پسین ۳۶۰ میلیون سال پیش طی یک دوره ۲۰ میلیون ساله در اواخر دوران دونین، ۱۹ درصد از همه خانواده ها، ۵۰ درصد همه سرده ها و ۸۰ درصد همه گونه های جانداران از بین رفتند.
۳. رویداد انقراض پرمین-تریاسه(انقراض اختتام پرمین) در ۲۴۵ میلیون سال پیش بزرگ ترین انقراض جمعی تاریخ زمین رخ داد و ۵۷ درصد همه خانواده ها، ۸۳ درصد همه سرده ها و ۹۰ تا ۹۶ درصد همه گونه های جانداران از میان رفتند.
۴. رویداد انقراض تریاسه-ژوراسیک(انقراض اختتام تریاس) حدود ۲۱۰ میلیون سال پیش رخ داد و طی آن ۲۳ درصد همه خانواده ها، ۴۸ درصد همه سرده ها و ۷۰ تا ۸۰ درصد همه گونه های جانداران از بین رفتند.
۵. رویداد انقراض کرتاسه-پالئوژن(انقراض اختتام کرتاسه) ۶۵.۵ میلیون سال پیش رخ داد و طی آن ۱۷ درصد همه خانواده ها، ۵۰ درصد همه سرده ها و ۷۶ درصد همه گونه های جانداران از میان رفتند.
در مورد انقراض جمعی ششم تعدادی از دانشمندان این فرض را طرح کرده اند که حالا زمین در دوران ششمین انقراض بزرگ دسته جمعی است که اصطلاحاً “انقراض هولوسین” نامیده می شود و از ۱۰ هزار سال پیش شروع شده است. اجماعی وجود ندارد که آیا این انقراض متمایز از رویداد انقراض کواترنری است یا قسمتی از آنست.
عده ای از پژوهشگران براین باورند که نیمی از گونه های فعلی جهان تا سال ۲۱۰۰ نابود می شوند. اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست در گزارش سال ۲۰۱۱ خود اعلام نمود که ۲۵ درصد از پستانداران زمین در شرف نابودی و انقراض هستند. عده ای از پژوهشگران براین باورند که نیمی از گونه های فعلی جهان تا سال ۲۱۰۰ نابود می شوند. برمبنای یافته ها از سال ۱۵۰۰ میلادی تا ۲۰۱۴ بیش از ۳۲۰ مهره دار ساکن خشکی ها منقرض شده اند. بعلاوه مهم تر این که جمعیت کلیه گونه های باقی مانده به طور متوسط شاهد افت ۲۵ درصدی در شمار آنها بوده است. ۲۵ درصد میزان گونه های رایج مهره داران و ۴۵ درصد بی مهرگان کاهش داشته است. سالانه ۱۱ هزار تا ۵۸ هزار گونه، منقرض شده و از میان می روند، اما افزون بر آن، جمعیت گونه هایی که رایج هستند هم به شدت افت می کند. انسان ها مسئول این وضع هستند، پنج انقراض انبوه پیشین ناشی از پدیده هایی مثل برخورد سیارک ها به زمین یا در اثر فعالیت شدید آتشفشانی بوده است، پدیده هایی که این دفعه در انقراض نقشی ندارند و معلوم است که روند فعلی ناشی از فعالیت انسان است، بدین سبب این اولین بار در تاریخ زمین است که یک گونه عامل انقراض انبوه سایر موجودات می شود. این روند در حقیقت به خاطر الگوهای مصرفی بشر است.
متأسفانه این مطالعه جدید اشاره می کند که برخی افراد، شروع ششمین انقراض را انکار می کنند. علاوه بر این، برخی دیگر، آنرا بعنوان یک مسیر تکاملی جدید و طبیعی عنوان می کنند و به این بر این باورند که انسان ها فقط یک گونه از موجودات هستند که نقش طبیعی خودرا در تاریخ زمین ایفا می کنند. حتی برخی معتقدند که تنوع زیستی باید فقط به نفع بشریت دستکاری شود.
“کاوی” اشاره کرد: انسان ها تنها گونه ای هستند که قادر به دستکاری زیست کره(بیوسفر) در مقیاس وسیع هستند.
زیست کره یا بیوسفر به آن بخش یا لایه از کره زمین گفته می شود که در آن زندگی و حیات وجود دارد. این لایه زیستگاه انسان و دیگر موجودات زنده همچون پرندگان، ماهیان و موجودات خاکزی است و تا لایه های زیرین زمین که ریشه درختان و دیگر جانداران نفوذ می کند، ادامه دارد. در زمینهای سخت، زیست کره تنها تا عمق چند متری ادامه دارد(به استثناء باکتری ها که در لایه های ژرف تری نیز حضور دارند.) در هوا، زیست کره تا حدود هشت کیلومتر یعنی تا جایی که اکسیژن یافت می شود، حضور دارد و در دریاها تا ژرفاهای بسیار و حتی تا ۱۱ کیلومتر در زیر اقیانوس(در درازگودال ها) نیز ادامه دارد. زیست کره یا همان زیستگاه موجودات زنده در لایه های آب کره، جو و سنگ کره قرار دارد. دانشمندان براین باورند که زیست کره در پی یک پروسه زیست زایی که حدود ۳.۵ میلیارد سال پیش شروع شد، شکل گرفته و تکامل یافته است. کره زمین ۷۰ درصد از نور خورشید را جذب می کند. یک درصد از این نور از طرف گیاهان و جلبک ها طی پروسه نورساخت جذب می شوند. ۳۰ درصد بقیه نور خورشید به فضا بازمی تابد و زیست کره بدون این نور که از خورشید می رسد، از میان خواهد رفت.
“کاوی” در آخر می گوید: ما فقط یک گونه دیگر نیستیم که در برخورد با تأثیرات خارجی درحال تکامل هستیم، بلکه ما تنها گونه ای هستیم که انتخاب آگاهانه ای در مورد آینده خود و تنوع زیستی زمین داریم. انکار بحران، پذیرش آن بدون واکنش، یا حتی تشویق آن، لغو مسئولیت مشترک بشریت است و راه را برای ادامه مسیر غم انگیز زمین به سمت ششمین انقراض جمعی هموار می کند.

منبع:

دسته‌ها