برای تحقق شاخص های عملکردی شبکه؛ ۸ طرح عملیاتی برای شبکه ملی اطلاعات تدوین می شود

خرید بک لینک: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با امضای تفاهمنامه همکاری با معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، مکلف به تدوین ۸ طرح عملیاتی برای تحقق فاکتورهای عملکردی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات شد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تفاهمنامه بمنظور تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با رعایت ملاحظات سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و تحقق محورهای هشتگانه برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و نیز رشد بیش از پیش بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (توسعه اقتصاد دیجیتال) و اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، میان علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و وحید یزدانیان رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید. عملیاتی سازی پروژه ها، بهبود شاخص ها و تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات در رابطه با ماموریت ها و تکالیف پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع این تفاهم نامه است. اهداف کلی این تفاهم نامه به شفاف سازی نقش دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات در اجرای پروژه ها، بهبود فاکتورهای عملکردی در رابطه با شبکه ملی اطلاعات، ارتقای سطح تعامل، هم افزایی و تعهد اجرائی بین وزارت ارتباطات با دستگاه های تابعه و مجریان مربوطه، تحقق اهداف عملیاتی، اجرا و اقدام کلان سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و استفاده بهینه از منابع موجود وزارت ارتباطات و دستگاه های تابعه برای تحقق اهداف مذکور می پردازد. بر طبق این تفاهم نامه، تعهدات پژوهشگاه در دو دسته اهداف عملیاتی در رابطه با شبکه ملی اطلاعات و اجرای کلان پروژه های مربوطه تعریف شده است. بدین سبب و برای تحقق اهداف عملیاتی، پژوهشگاه ICT مکلف شد تا نسبت به تحقق فاکتورهای عملکردی تدوین طرح جامع ارتباطی، تدوین طرح جامع اطلاعاتی، تدوین طرح الزامات استقلال شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات مدیریت شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات خدمات شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات سالم سازی و امنیت شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، ارتقا و توسعه خدمات آزمایشگاه های امنیت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همین طور برخی مباحث آموزشی و مهارتی اقدام نماید. همچنین، بمنظور تحقق فاکتورهای عملکردی نیز پژوهشگاه ICT مکلف به تحقق اقدام کلان مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اجرای کلان پروژه های مختلفی شد که باید برنامه اجرائی مشتمل بر زیر پروژه ها، اقدامات اجرائی، زمان بندی، اعتبارات، الزامات، پیوست ها و پیش نیازها را با رعایت ملاحظات سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی ظرف ۴ هفته بعد از امضای این تفاهم نامه، در قالب منشور ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات تهیه نماید. برمبنای بخش دیگری از این تفاهم نامه، مجری شبکه ملی اطلاعات نیز باید هماهنگی لازم جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و داده ای مورد نیاز سایر دستگاه های تابعه، برآورده کردن الزامات اعلامی پژوهشگاه ICT، تامین و تخصیص منابع مالی و پشتیبانی از حسن اجرای کارهای در رابطه با تحقق فاکتورهای عملکردی را به عمل آورد.

منبع:

دسته‌ها