برگزاری پنجمین دوره جشنواره بازیسازان مستقل با حمایت همراه اول

خرید بک لینک: پنجمین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران دی ماه امسال با حمایت چند میلیاردریالی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول انجام می شود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، بمنظور سرمایه گذاری و توسعه محصولات برگزیده در زمینه بازی، همراه اول با یک میلیاردریال جایزه نقدی و چندین میلیاردریال جایزه غیرنقدی بزرگترین حامی جشنواره بازیسازان مستقل ایران شد. اختتامیه پنجمین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران که ارسال آثار تا اختتام آذرماه تمدید شده است، دی ماه سال جاری انجام می شود. نگاه ویژه به بازی های آموزشی و مهارتی و همراه با سرگرمی از اهداف حمایت همراه اول از این جشنواره عنوان شده است. مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در امتداد استراتژی شرکت ارتباطات سیار ایران، ماموریت پشتیبانی از بازی سازان در زمینه بازی های آموزشی و مهارتی و همین طور جدی را بر عهده دارد و با توافق صورت گرفته با دبیرخانه جشنواره بازیسازان مستقل ایران بسته های حمایتی برای فعالان این حوزه در نظر گرفته است. طبق اعلام این اپراتور، این پروسه همیشگی بوده و امکاناتی نظیر سرمایه گذاری و استقرار تیم های برگزیده و دارای محصول با کیفیت در دستور کار نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور قرار دارد.

منبع:

دسته‌ها