سند اخلاقی خدمات حوزه سلامت در فضای مجازی تدوین می شود

به گزارش خرید بک لینک طرح تدوین سند اخلاقی سامانه های عرضه خدمات و کالا بر بستر فضای مجازی در حوزه سلامت توسط گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه فضای مجازی کلید خورد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، یکی از حوزه هایی که به شدت تحت تأثیر فناوری قرارگرفته، حوزه خدمات پزشکی و سلامت است. در خیلی از موارد، فناوری های سلامت، انواع مراقبت ها را بصورت دموکراتیزه درآورده است؛ بیمارانی که قبلاً دریافت کننده های منفعل مراقبت های سلامت بودند، در این راه به شرکای برابر با سایر ذینفعان تبدیل می شوند. نفوذ فناوری در زمینه بهداشت و سلامت علاوه بر مزایای بیشمار آن، می تواند تهدیدهای جدی را به همراه داشته باشد. دانش و قابلیت های تکنولوژی جدید اغلب سریع تر از دستورالعمل ها و اصول موردنیاز برای عمل اخلاقی در عرصه جدید توسعه می یابد. اخلاق را می توان پیش شرط موفقیت پزشکی دانست، دقیقاً به همان روشی که ایمنی پیش نیاز موفقیت در مسافرت هواپیمایی است. در هر دو مورد، اگر پیش شرط هایی برای اطمینان و اعتماد به محصول یا خدمات ارائه شده وجود نداشته باشد، مصرف کنندگان از محصول یا خدمات استفاده نخواهند کرد. در همین راستا گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه مدتی پیش پروژه ای را با عنوان «تدوین سند اخلاقی سامانه های ارائه خدمات و کالا بر بستر فضای مجازی در زمینه سلامت» با اجرای نفیسه صالح نیا دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس تهران به تصویب رساند تا گامی در جهت سامان دهی سیستم های ارائه خدمات و کالا در زمینه سلامت دیجیتال باشد. در این پروژه قرار بر این است که با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و نیز مصاحبه با گروههای مختلف ذی نفعان، سند اخلاقی کسب وکارهای مجازی در زمینه سلامت به بهره برداری برسد.

دسته‌ها