آمازون با کارگران اخراجی خود به توافق رسید

به گزارش خرید بک لینک آمازون و هیأت ملی روابط کارگران آمریکا روز چهارشنبه در مورد برخی از کارکنان این شرکت که به دلیل انتقاد از آن اخراج شده بودند، به توافق رسیدند.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از رویترز، آمازون دو کارمند خویش را پارسال میلادی به دلیل انتقاد از شرایط کاری این شرکت اخراج کرده بود.
این دو نفر امیلی کانینگهام و مارن کوستا نام دارند و آمازون را به اعمال سیاست های تبعیض آمیز متهم کرده بودند. از نظر آنها قوانین آمازون بگونه ای تنظیم شده اند که جلوی دستیابی افراد به حقوقشان را می گیرند. این دو نفر در اکتبر گذشته بعد از آنکه خواهان شرایط کاری بهتر برای کارکنان آمازون در دوره انتشار کرونا شدند، اخراج شدند.
بر اساس توافق دوطرفه، آمازون موظف به پرداخت حقوق معوقه این دو نفر شده و تمامی کارکنان خویش را هم آگاه کرده که آنها را به دلیل کوشش برای احقاق حق اخراج نمی نماید.

منبع:

دسته‌ها