عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع): حکمرانی همه جانبه در فضای مجازی محکوم به شکست است

خرید بک لینک: عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اعلان اینکه باید برای مواجهه خردمندانه مردم با فضای مجازی فرهنگ سازی صورت گیرد، اظهار داشت: حکمرانی همه جانبه در فضای مجازی محکوم به شکست است.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، چهارمین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «ابعاد فرهنگی- اجتماعی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران» عصر روز گذشته شنبه ۲۰ شهریور با همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و دانشگاه های آزاد اسلامی و امام صادق (ع) اجرا شد. در این نشست که با مدیریت محمدعلی شاکری دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، دکتر فرشاد مهدی پور رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدحسین سیاح طاهری مدیر سواد رسانه ای معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، دکتر ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر حمید ضیایی پرور کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بحث و تبادل نظر در مورد ابعاد اقتصادی-فناورانه طرح پشتیبانی از حقوق کاربران پرداختند. در این جلسه ایمان عرفان منش عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به این که فناوری با ورود به زمینه های فرهنگی جامعه، تغییرات عمیقی در پی دارد انتقاد خودرا بر مسئله اقناع افکار عمومی معطوف ساخت و اظهار داشت: طرح برای مردم عادی است نه فقط برای اقشار خاص؛ بنابراین، بمنظور مواجهه خردمندانه مردم با فضای مجازی، باید فرهنگ سازی صورت گیرد. قوانین به طور معمول موجب فرهنگ سازی نمی شوند. این اندیشه که در فضای مجازی نیز مانند دیگر حوزه ها به دنبال حکمرانی همه جانبه باشیم، محکوم به شکست است. عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: باید میان منافع دولت و مردم، توازن ایجاد شود. در حکمرانی باید سهم همه، همچون مردم و اصناف، در نظر گرفته شود. عرفان منش موضوع حکمرانی داده را نیز یاد شده قرار داد و اظهار داشت: ما با بحث حکمرانی داده مواجه هستیم. داده هایی که در فضای مجازی تولید می شود، از مؤلفه های قدرت نرم است. در فضای مجازی که به سمت اینترنت رفتارها می رود، شبکه های اجتماعی، شبیه یک رصد خانه بزرگ هستند که بوسیله آن و با بررسی دقیق رفتار مردم، می توان به بسیاری از مسائل اجتماعی، پی برد. وی در مورد تحولات به وجود آمده ناشی از توسعه فناوری در بستر جامعه، اظهار داشت: در دنیای مجازی، فرهنگ، به سمت تجاری شدن، می رود و آن قسمتی از فرهنگ شما پذیرفته می شود که منطق اقتصادی و تجاری داشته باشد. اگر دولت ایران به دنبال ایجاد چارچوبی در این حوزه می باشد، باید، محتوای فرهنگی غیر تجاری را بعنوان مزیت خود ساخته و از این طریق، سبک خاص خودرا پیش گیرد. این استاد دانشگاه امام صادق (ع) به ارتباط میان فضای مجازی و ژئوپلیتیک اشاره نمود و اظهار داشت: کشورهای مختلف جهان، حکمرانی اینترنت را برمبنای مؤلفه های ژئوپلیتیک و فرهنگی خود می بینند و هر یک هنگامی که در مورد حکمرانی سخن می گویند، منظور خاص خود در این مورد دارند. به عبارت دیگر، ملاحظات تاریخی و فرهنگی هر کشور، نوع نگاه آن دولت به حکمرانی فضای مجازی را تعیین می کند. بعنوان مثال، رویکرد روسیه، چین و اتحادیه اروپا، به حکمرانی فضای مجازی، به ترتیب سیاسی، اقتصادی و حقوقی است. عرفان منش با مقایسه شرایط فعلی ما با آمریکا، اظهار داشت: بحث و جنجال میان ما، در آمریکا نیز جریان دارد. فناوری به جایی رسیده است که حتی دولت آمریکا نیز به دنبال محدود ساختن پلت فرم ها است. حال اگر بخواهیم طرح فعلی پشتیبانی از کاربران فضای مجازی را در ایران اجرا نماییم، آیا تحقیقات ملی در این مورد انجام گرفته است و دیدگاه های مردم بررسی شده اند؟ جای چنین اقدامی در طرح یاد شده، خالی است.

منبع:

دسته‌ها