ربات هایی که روزی جای دارو را می گیرند!

خرید بک لینک: پژوهشگران آمریکایی، ربات های کوچکی ابداع نموده اند که توانایی دارورسانی دارند و شاید روزی جایگزین دارو شوند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از نیوز۸پلاس، شاید به زودی ربات های کوچکی موسوم به “MANiAC” برای دارورسانی به کار بروند. پژوهش جدید نشان میدهد هنگامی که این ربات های کوچک با بهره گیری از یک ناحیه مغناطیسی مدیریت شوند، می توانند به بافت های عصبی نخاع راه یابند و دارو را به مکان های دقیق برسانند.
کنار آمدن با بیماریهای سیستم عصبی مرکزی ممکنست دشوار باشد. “لامار مایر”(Lamar Mair)، از شرکت آمریکایی “Weinberg Medical Physics” اظهار داشت: دارورسانی بصورت خوراکی یا وریدی برای هدف قرار دادن سرطان ها یا بیماریهای عصبی ممکنست قسمت هایی از بدن و سیستم عصبی را تحت تاثیر قرار دهد که به بیماری مربوط نیستند. دارورسانی هدفمند می تواند اثربخشی را افزایش و عوارض جانبی را کم کند.
یکی از روش های دستیابی به دوز متمرکز این است که از ربات های کوچکی استفاده گردد تا دارو به قسمت های خاصی برسد. بااینکه این پژوهش هنوز در مراحل ابتدایی به سر می برد اما پژوهشگران شکل های گوناگونی از میکروربات ها یا میلی ربات ها را ابداع نموده اند که ممکنست بتوانند این هدف دور از دسترس را برآورده کنند. مهم ترین مشکل در مورد این ربات ها، کنترل آنها هنگام حرکت در بافت های بدن است.
میادین مغناطیسی، یک روش امیدوارکننده برای برطرف نمودن مشکل مدیریت ربات ها هستند برای اینکه بر بافت ها اثر نمی گذارند و بطور معمول از ایمنی برخوردار می باشند. ربات های MANiAC، ربات های کوچکی هستند که نانومیله های مغناطیسی را در بر دارند. این خاصیت به آنها امکان می دهد تا در واکنش به میدان مغناطیسی که از بیرون به کار گرفته می شود، حرکت کنند.
پژوهشگران تصمیم گرفتند که ربات های MANiAC را تحت شرایطی که ممکنست بر بدن حاکم باشد، مورد بررسی قرار دهند. این شرایط، ساختار پر پیچ و خم سیستم عصبی را که مایع مغزی-نخاعی در آن جاری است نیز در بر می گیرد.
پژوهشگران، انعطاف پذیری ربات های MANiAC را برای بالا و پایین رفتن و انتقال یافتن از میان مایع مغزی-نخاعی مورد بررسی قرار دادند. آنها برای ارزیابی مهارت ربات ها، آنها را روی مغز موش صحرایی و نخاع موش آزمایش کردند.
آزمایش ها حاکی از این است که شاید روزی بتواند از این ربات ها بعنوان جایگزین دارو بهره برد.
این پژوهش، در مجله “Frontiers in Robotics and AI” به چاپ رسید.

منبع:

دسته‌ها