درباره نابرابری دستمزدها؛ اپل از شفاف سازی کارمندانش می ترسد

خرید بک لینک: گزارشی جدید نشان داده است اپل تلاش کارمندانش برای جمع آوری اطلاعات از نابرابری دستمزد در این شرکت را متوقف می کند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ورج، اپل اصرار دارد با چالش نابرابری دستمزد روبرو نیست. این در شرایطی است که برخی کارمندان اپل کوشش می کنند با ارسال پرسشنامه های غیر رسمی درباره میزان درآمد افراد ثابت کنند در این شرکت دستمزدهای افراد بخصوص گروه های اقلیت و زنان نابرابر است. البته اپل تابحال ۳ پرسشنامه غیررسمی را تعطیل و دلیل آنرا قوانین سختگیرانه درباره شیوه جمع آوری اطلاعات توسط کارمندان اعلام نموده است. حالا چند وکیل حقوق کارگری به ورج اعلام نموده اند این اقدام اپل احتمالاً نقض قوانین پشتیبانی از کارگران است، چونکه میتوان پرسشنامه های مذکور را نوعی از سازماندهی نیروی کار به حساب آورد. تحت قانون کار آمریکا کارمندان می توانند درباره دستمزد با یکدیگر گفتگو کنند. وینسنت پی وایت یکی از وکلای حقوق کارگری در اینباره می گوید: اپل نمی تواند کارمندانش را از گفتگو درباره برابری دستمزد منع کند. اولین پرسشنامه در این حوزه در بهار شروع شد و از افراد خواسته بود به صورت داوطلبانه اطلاعات دستمزدشان را همراه مواردی مانند نژاد، قومیت، جنسیت و معلولیت اعلام کنند. حدود ۱۰۰ نفر به این پرسشنامه پاسخ داده بودند. اما شرکت از کارمندان خواست تا این پرسشنامه را حذف نمایند چونکه سوالات در ارتباط با دموگرافیک جزو اطلاعات شخصی بشمار می رود. هفته گذشته کارمندان تلاش کردند با انتشار پرسشنامه ای دیگر اطلاعات را جمع آوری کنند اما شرکت به آنها اعلام نمود سوال درباره جنسیت هم غیرمجاز است. حالا هم یک مهندس اپل پرسشنامه جدیدی شروع کرده که با هزینه شخصی خود وی انجام می شود.

منبع:

دسته‌ها