کاهش ترکیبات مضر تنباکو با روش جدید پژوهشگران

خرید بک لینک: پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، روشی ارایه داده اند که در آزمایش ها توانست ترکیبات مضر تنباکو را کم کند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از وب سایت رسمی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، پژوهشگران در یک بررسی جدید، روشی را ارایه داده اند که می تواند متابولیسم گیاه را تغییر دهد. این روش که روی گیاه تنباکو آزمایش شد، نشان داد که می تواند ترکیبات مضر شیمیایی همچون تعدادی از مواد سرطان زا را کم کند. از یافته های این پژوهش می توان برای بهبود فواید محصولات کشاورزی نیز بهره برد.
“دی یو زی”(De-Yu Xie)، استاد زیست شناسی گیاهی و میکروبی “دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی”(NCSU) و از پژوهشگران این پروژه اظهار داشت: خیلی از روش ها را می توان برای کاهش موفقیت آمیز ترکیبات شیمیایی ویژه موسوم به “آلکالوئید”(Alkaloid) در گیاهانی مانند تنباکو به کار برد اما تحقیقات نشان داده اند که تعدادی از این روش ها می توانند در عین کاهش ترکیب مورد نظر، سایر ترکیبات مضر را بالا برند. روش ما، برخی از ترکیبات مضر مانند نیکوتین اعتیادآور، “ان-نیتروسونورنیکوتین”(N-Nitrosonornicotine) سرطان زا و سایر نمونه های “نیتروسامین “(Nitrosamine) مخصوص تنباکو را بصورت همزمان و بدون داشتن اثر مخرب بر گیاه کم کرد.
این روش، عوامل رونویسی و عناصر تنظیم کننده مانند ابزارهای مولکولی را به کار می گیرد. عناصر تنظیم کننده، بخش های کوتاه و غیر رمزگذار DNA هستند که رونویسی ژن های رمزگذار اطراف را کنترل می کنند. عوامل رونویسی، پروتئین هایی هستند که بواسطه اتصال به عناصر تنظیم کننده، به فعال یا غیرفعال شدن ژن ها کمک می کنند. فرضیه زی این بود که شاید این عوامل، ابزارهای مولکولی سودمندی در طراحی تنظیمات جدید برای مهندسی خاصیت های جدید گیاهان باشند. به ویژه، دو عامل موسوم به “PAP1” و “TT8″، در تنظیم بیوسنتز “آنتوسیانین ها”(Anthocyanins) تاثیر دارند که گروهی از ترکیبات خوراک دارو با خاصیت های آنتی اکسیدانی هستند.
فرضیه بعدی زی این بود که شاید بتوان این پروتئین ها را بعنوان ابزارهای مولکولی برای کمک کردن به سرکوب سطح ترکیبات شیمیایی مضر مانند نیکوتین به کار گرفت.
زی اظهار داشت: PAP1، رنگدانه ها را تنظیم می کند؛ بنا بر این گیاه تنباکو با ژن های بیش از حد بیان شده PAP1، قرمز رنگ است. ما به بررسی DNA گیاه پرداختیم و دریافتیم که تنباکو دارای عناصر تنظیم کننده PAP1 و TT8 در نزدیکی ژن های “JAZ” است که بیوسنتز نیکوتین را سرکوب می کنند. ما بطور کلی، چهار ژن JAZ را یافتیم که در گیاه تنباکوی قرمز رنگ وجود دارند و PAP1 و TT8 در آنها بیش از حد بیان می شوند.
زی و همکارانش این فرضیه را با بررسی گیاه تنباکو در گلخانه و مزرعه آزمایش کردند و کاهش ترکیبات شیمیایی مضر و نیکوتین را در هر دو آزمایش نشان دادند.
زی باور دارد که این روش، قابلیت استفاده در سایر محصولات کشاورزی را دارد تا خاصیت های سودمند و سالم آنها تقویت شود و به سالم تر شدن تعدادی از غذاها کمک نماید.
این پژوهش، در “Journal of Advanced Research” به چاپ رسید.

منبع:

دسته‌ها