استفاده از داده های خانه داری برای اندازه گیری پرتوهای کیهانی

به گزارش خرید بک لینک دانشمندان ˮآژانس فضایی اروپاˮ به تازگی اعلام نموده اند از ˮداده های خانه داریˮ فضاپیمای ˮروزتاˮ و کاوشگرهای فضای عمیق ˮمارس اکسپرسˮ برای اندازه گیری میزان پرتوهای کیهانی بهره برده اند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، محققان آژانس فضایی اروپا با بررسی گزارش سوء عملکرد کامپیوتر ناشی از برخورد ذرات پرانرژی به مدار از “داده های خانه داری” فضاپیمای “روزتا” و کاوشگرهای فضای عمیق “مارس اکسپرس” جهت بررسی پرتوهای کیهانی در منظومه شمسی استفاده کردند.
در برنامه نویسی کامپیوتری، “خانه داری” می تواند بعنوان یک روال یا فرایندی جهت آزادسازی منابع یا حذف موارد زائد تعریف شود. در واقع به هر فرآیند نرم افزاری خودکار یا دستی دیگری که به باعث آن کامپیوتر بعد از استفاده تمیز می شود هم “خانه داری” گفته می شود.
زمین به طور مداوم توسط ذرات پرانرژی که بعنوان پرتو کیهانی شناخته شده و خارج از منظومه شمسی جریان دارند، بمباران می شود. دانشمندان به صورت کلی با آنها مشکلی ندارند چون که سطح زمین توسط جو و میدان مغناطیسی آنها محافظت می شود اما آنها می توانند یک خطر جدی برای مأموریت های فضایی بخصوص مأموریت هایی که فراتر از مدار نزدیک زمین هستند، محسوب شوند.
پرتوهای کیهانی می توانند به ریزمدارها(microcircuitry) صدمه وارد کنند که این به آن معنا است که می توانند اجزای سازنده را با گذشت زمان تخریب کنند. ازاین رو مهندسان آژانس فضایی به صورت منظم سلامت سیستم های فضاپیما را کنترل می کنند. یکی از نمونه های این خانه داری عمومی، تشخیص و تصحیح خطا(EDAC) است که خطاهای حافظه ای ناشی از تاثیر پرتوهای کیهانی را ثبت می کند تا بتوان آنها را اصلاح کرد.
تشخیص و تصحیح خطا(Error detection and correction) در نظریه اطلاعات، نظریه کدگذاری، علوم کامپیوتر و مخابرات تکنیک هایی هستند که تحویل امن داده ها در کانال های مخابراتی ناامن را ممکن می کنند. خیلی از کانال ها در معرض نویز هستند و امکان دارد اطلاعات در حین فرستاده شدن میان مبدأ و مقصد گرفتار خطا گردند. تشخیص و تصحیح خطا امکان شناسایی و ساخت مجدد اطلاعات اولیه را ممکن می گرداند.
در این مطالعه محققان آژانس فضایی اروپا دریافتند که هرچه مأموریت های اعماق فضا طولانی تر شده و از زمین دورتر می شود، این گزارش ها می توانند نقش دوگانه داشته باشند و در نقش اندازه گیری تغییرات فعالیت پرتوهای کیهانی در قسمت های مختلف منظومه شمسی در طول زمان هم عمل کنند.
در این مطالعه آنها گزارش های در ارتباط با خانه داری مأموریت مارس اکسپرس را از یک ژانویه ۲۰۰۵ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰ و داده های خانه داری مأموریت “روزتا” را هم از یک ژانویه ۲۰۰۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ بررسی کردند.
این ۱۵ سال داده جمع آوری شده توسط این دو مأموریت که یکی از آنها روانه مریخ و دیگری به سمت یک دنباله دار قرار گرفته بر فراز مدار سیاره مشتری رفته بود، بسیار پرارزش است. چونکه فضاپیماها نه تنها وقتی به مقصد می رسند، بلکه در طول رسیدن هم تله متری تشخیصی را به زمین ارسال می کنند. این بدان معناست که میتوان به چگونگی تغییر فعالیتهای پرتوهای کیهانی در منظومه شمسی در طول چرخه فعالیت ۱۱ ساله خورشید که می تواند بر پرتوهای کیهانی تاثیر بگذارد، نگاه کرد.
روزتا یک کاوشگر فضایی رباتیک است که توسط سازمان فضایی اروپا برای یک مطالعه دقیق از دنباله دار ۶۷ پی/چوریوموف-گراسیمنکو ساخته و پرتاب شد. این کاوشگر رباتیک، با راکت آریان ۵ از گویان فرانسه به اطراف مدار سیاره مشتری پرتاب شد. مارس اکسپرس یک مأموریت اکتشاف فضا است که توسط آژانس فضایی اروپا(ESA) انجام شده است.
علاوه بر این داشتن این مجموعه اطلاعات ارزشمند، دانشمندان را قادر می سازد تا با مقایسه تعداد اشعه حاصل از فضاپیما و مشاهدات قطب جنوب بر روی زمین و همینطور در فواصل مختلف از خورشید، پرتوهای کیهانی را نه تنها با گذشت زمان بلکه در فضا هم تجزیه و تحلیل کنند. این اندازه گیری ها نشان داد که تعداد اشعه در هر واحد نجومی حدود ۵ درصد افزایش می یابد.
به قول آژانس فضایی اروپا روش تشخیص و تصحیح خطا کاربردهای گسترده ای در مأموریت های این سازمان مانند گایا، بپی کلمبو و مأموریت کاوشگر اقمار یخی مشتری(که در آینده انجام خواهد شد)، خواهد داشت. کاوشگر اقمار یخی مشتری(Jupiter Icy Moons Explorer) به صورت مخفف(JUICE) بزرگترین سیاره منظومه شمسی یعنی مشتری را مطالعه خواهد نمود. پیش از رسیدن به مقصد تقریباً هشت سال در مسافرت خواهد بود و سه سال به تحقیق درباره این سیاره گازی غول پیکر و سه مورد از اقمار بزرگ آن به نامهای گانیمد، کالیستو و اروپا خواهد پرداخت. این فضاپیما جو طوفانی مشتری را بررسی خواهد نمود و رازهای پنهان شده در اقیانوس های یخی اقمار مشتری را کشف خواهد نمود و به جستجوی آب در داخل این قمرها خواهد پرداخت.

منبع:

دسته‌ها