با ابقای سمت برای ۳ سال آینده؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فضایی مدیرکل آموزش اپسکو شد

به گزارش خرید بک لینک عضو هیأت علمی پژوهشگاه فضایی ایران به سمت مدیرکل آموزش و تحصیلات تکمیلی سازمان همکاریهای فضایی آسیا- اقیانوسیه (اپسکو) انتخاب شد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، دکتر محمد ابراهیمی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فضایی ایران بعنوان مدیرکل آموزش و تحصیلات تکمیلی سازمان همکاریهای فضایی آسیا- اقیانوسیه (اپسکو) انتخاب گردید. وی از سال ۱۳۹۴ بعنوان مدیرکل آموزش و تحصیلات تکمیلی با سازمان اپسکو همکاری داشته و با عنایت به شایستگی ها و عملکرد مطلوب وی، برای سه سال دیگر هم در این سمت ابقاء شد. محمد ابراهیمی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فضایی ایران است و سابقه ریاست پژوهشکده سامانه های فضانوردی، مدیریت مرکز طراحی سامانه های فضایی پژوهشگاه فضایی ایران و مدیریت در پژوهشگاه هوافضا را در کارنامه دارد. سازمان همکاریهای فضایی آسیا- اقیانوسیه نهادی بین المللی و غیرانتفاعی است که به منظور توسعه همکاریهای در رابطه با صنعت فضایی در منطقه آسیا و اقیانوسیه تأسیس شده است. در حوزه تحصیلات تکمیلی، این سازمان بورس هایی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به داوطلبان کشورهای عضو اعطا می‎ کند و در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت حضوری و از راه دور فعالیت گسترده ای دارد. فرصت های یادگیری از راه مدارس تابستانی و مسابقات فضایی هم از دیگر امکانات و بسترهای آموزشی فراهم شده توسط اپسکو است. اپسکو توجه ویژه ای هم به حوزه آموزش عملی دارد و با اجرای پروژه ماهواره های کوچک دانشجویی، فرصت بسیار مناسبی را برای یادگیری کامل فرایند ساخت و پرتاب ماهواره فراهم نموده است. پژوهشگاه فضایی ابراز امیدواری کرد که با استمرار حضور مؤثر متخصصان کشورمان در پست های کلیدی چنین سازمان هایی، شاهد ارتقای بیشتر از پیش جایگاه کشور در صنعت فضایی باشیم.

منبع:

دسته‌ها