سلول های سرطانی آزمایشگاهی مانند واقعی ها نیستند

یک مطالعه جدید با هدف ایجاد تحول در نحوه برخورد ما با تحقیقات سرطان، نشان داده است که سلول های سرطانی رشد یافته در ظروف آزمایشگاهی، همان خصوصیت های سلول های سرطانی در انسان را منعکس نمی کنند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از آی ای، در مبحث مبارزه با سرطان، تحقیقات علمی بسیار مهم می باشد اما به نظر می آید که همه مدلهای تحقیق برابر نیستند.
یکی از پرکاربردترین مدلهای تحقیقاتی سرطان، رده های سلولی بوجود آمده با استخراج سلول از تومورهای انسانی و رشد آنها در ظروف آزمایشگاهی است. حالا یک مطالعه جدید توسط دانشمندان پزشکی موسسه “جانز هاپکینز” نشان داده است که این روش منجر به پیدایش سلول های سرطانی می شود که تفاوت قابل توجهی با سلول های سرطانی انسانی دارند.
“پاتریک کاهان” محقق اصلی این مطالعه جدید و استادیار مهندسی پزشکی در “جانز هاپکینز” می گوید: امکان دارد برای دانشمندان حیرت انگیز نباشد که رده های سلول سرطانی آزمایشگاهی از نظر ژنتیکی نسبت به مدلهای دیگر متفاوت می باشد، اما ما تعجب کردیم که موش های مهندسی ژنتیکی شده و توموروئیدها در مقایسه خیلی خوب عمل می کنند.
توموروئیدها گلوله های سه بعدی از بافت انسان شبیه به تومورها هستند و در این مطالعه موش های مهندسی ژنتیکی شده هم به موش هایی گفته می شود که برای مبتلا شدن به سرطان پرورش داده شده اند.
محققان برای انجام مطالعه خود یک روش جدید مبتنی بر کامپیوتر ایجاد کردند که توالی RNA یک مدل تحقیق را با داده های یک اطلس ژنوم سرطانی با عنوان “اطلس ژنوم سرطان” مقایسه می کند. آنها تکنیک جدید خویش را “CancerCellNet” لقب دادند.
“کاهان” توضیح داد: RNA برای نوع سلول و هویت سلول که کلیدی برای تعیین این که سلول های ساخته شده در آزمایشگاه شبیه به سلول های انسانی هستند، جایگزین بسیار خوبی است. داده های بیان RNA بسیار استانداردسازی شده و در دسترس محققان است و کمتر تحت تاثیر تغییرات فنی است که می تواند نتایج یک تحقیق را مغشوش کند.
روش “CancerCellNet” داده های بیان RNA از ۶۵۷ رده سلولی سرطانی را که در آزمایشگاه های سراسر جهان رشد داده شده اند، ۴۱۵ زنوگرافت(فرآیندی که تومورهای انسانی را در موش ها می گذارد)، ۲۶ مدل موش مهندسی ژنتیکی شده و ۱۳۱ توموروئید مقایسه کرد.
محققان در مطالعه خود نتیجه گیری کردند: ما با مقایسه مدلهای مختلف گزارش می دهیم که به صورت متوسط ​​موش ها و توموروئیدها نسبت به زنوگرافت و رده های سلولی آزمایشگاهی شباهت بیشتری به سلول های واقعی سرطان در انسان و چهار نوع از پنج نوع تومور انسانی دارند.

منبع:

دسته‌ها