تبعات حمله سایبری اخیر؛ هجوم شرکتهای انرژی آمریکا برای خرید بیمه سایبری

به گزارش خرید بک لینک بعد از حمله سایبری به خط لوله انتقال سوخت آمریکا، شرکتهای انرژی این کشور تلاش دارند بیمه سایبری بخرند تا خویش را در مقابل چنین حملاتی محافظت کنند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از رویترز، بعد از حمله سایبری به شرکت خط لوله انتقال سوخت کلونیال پایپ لاین، شرکتهای انرژی آمریکایی برای خرید بیمه سایبری صف کشیده اند. این درحالی است که پیشبینی می شود حق بیمه سایبری برای این شرکت ها بیشتر از پیش افزایش یابد. به دنبال حمله باج افزاری به شرکت کلونیال در ۷ ماه می، بزرگترین شبکه خط لوله انتقال سوخت آمریکا به مدت چند روز تعطیل شد. شرکتهای خط لوله به شبکه های الکترونیکی اتکا دارند و بنابراین در معرض حملات بیشتری قرار دارند. از طرفی شرکتهای بیمه تصمیم دارند حق بیمه سایبری را در صنایع مختلف از ۲۵ به ۴۰ درصد برسانند. با وجود آنکه حملات سایبری افزایش پیدا کرده اند اما هم اکنون فقط نیمی از شرکتهای خط لوله آمریکا بیمه سایبری خریده اند. در همین راستا و بعد از حمله به شرکت کلونیال پایپ لاین شرکتهای بیشتری خرید بیمه سایبری را در برنامه خود قرار داده اند.

دسته‌ها