جاسوسی وزارت بازرگانی آمریکا از کاربران توئیتر

خرید بک لینک: یک واحد امنیتی در وزارت بازرگانی آمریکا به صورت غیرقانونی حساب های توئیتری کاربران ایالات متحده را کنترل کرده و پست های انتقادی را شناسایی می کند.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از ورج، این واحد امنیتی بخصوص در مورد پست های انتقادی از اداره آمار آمریکا حساسیت دارد و هم از شهروندان آمریکایی و هم از اتباع خارجی که از نهاد مورد اشاره انتقاد کنند، جاسوسی کرده و اطلاعاتی را به صورت غیرقانونی از آنها جمع آوری می کند.
بررسی هایی که کمیته بازرگانی، علوم و حمل و نقل سنای آمریکا در این حوزه انجام داده نشان داده است که واحد مورد اشاره سرویس مدیریت تهدید و تحقیقات نام دارد و بعد از آغاز تحقیقات در مورد آن توسط سنا در فوریه گذشته فعالیت غیرقانونی خویش را متوقف کرده است.
فعالیت واحد مورد اشاره از اواسط دهه گذشته شروع شده و اقدامات غیرقانونی گوناگونی مانند سوءاستفاده از قدرت، سو مدیریت و انتقام جویی ضد کارمندان وزارت بازرگانی را انجام داده است.
تحقیقات سنا حاکیست این واحد جاسوسی حساب های توئیتری را که انتقاداتی درباره فرآیندهای مورد استفاده برای سرشماری ایالات متحده مطرح می کنند، زیر نظر می گیرد و به شدت تلاش می کند همه منتقدان را اعضای کمپین های دروغ پراکنی در اینترنت قلمداد کند که اقدامات مخربشان توسط دولت های خارجی هماهنگ می شود.
اما حقیقت این است که خیلی از منتقدان افراد عادی بوده اند. در یکی از موارد یک بازنشسته ۶۸ ساله در آمریکا که تنها ۱۰۰ تعقیب کننده در توئیتر داشته، به دلیل انتشار مطلبی با عنوان «سرشماری همراه با فساد بوده و بگونه ای دستکاری شده که به نفع حزب ترامپ تمام شود» مورد تعقیب و جاسوسی مخفیانه قرار گرفته است. اطلاعات این افراد در اختیار اف بی آی قرار گرفته و در بعضی موارد این اشخاص به دلیل انتقادهای ساده خود دستگیر شده یا با اتهامات جنایی رو به رو شده اند.

منبع:

دسته‌ها