مدیرعامل شرکت مخابرات ایران: سرعت بخشیدن به توسعه ارتباطات وظیفه ذاتی و مهم شرکت مخابرات است

به گزارش خرید بک لینک مدیرعامل شرکت مخابرات اظهار داشت: شرکت مخابرات باید بعنوان بسترساز ارائه و انتقال محتوا در کشور با بهره گیری از ابزارهای متنوع برای سرعت بخشیدن به توسعه ارتباطات رسالت خودرا به نحو احسن انجام دهد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سلطانی در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی که همزمان بصورت ویدیو کنفرانسی باروابط عمومی مناطق، ۲۷ اردیبهشت ماه در اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران برگزار شد، با اشاره به گستره ارتباطات و نقش روابط عمومی در اتصال دوجانبه و تعاملی جوامع، کارکنان و مردم اضافه کرد: برقراری ارتباطات، بزرگ ترین رسالتی است که مجموعه مخابرات در کشور بر عهده دارد و این یک امتیاز برای ما شمرده می شود. وی افزود: نگاه به موضوع ارتباطات، ابزارها و مضامین آن، نگاه متفاوتی ست که جوامع مختلف هر کدام با رویه خود به این حوزه می نگرند، البته در نگاه حاکم بر کشور ما، ارتباطات منبعث از یک نگاه الهی ست و ارزش و تقدس دارد. مهندس سلطانی اشاره کرد: دست اندرکاران حوزه ارتباطات اگر با این دید ارزشی به موضوع نگاه بکنند موفق تر خواهند بود. وی ادامه داد: فعالیت در مسیری که تعاملات بین ذینفعان را ارتقاء می بخشد، وظیفه اصلی روابط عمومی است و این نکته به خودی خود نشانگر اهمیت و ارزش ذاتی حوزه روابط عمومی است. مهندس سلطانی با اظهار این که فضای حمایتی و مدیریتی در شرکت برای روابط عمومی ها برقرار است، عنوان کرد: ارائه پیام به مخاطب باید جذاب بوده، سبب رنجش و ناخشنودی مخاطب هدف نشده و در عین حال، بسادگی و سهولت مفهوم را به مخاطب برساند. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح نقش ریشه ای و ساختارمند حوزه روابط عمومی در تصمیم گیری های صحیح سازمانی اشاره کرد: در صورت فعالیت هدفمند و ترسیم شرح وظایف برمبنای انگاره های صحیح سازمانی، کلیت شرکت به حرکت و جنب و جوش درآمده و در سطح مدیریتی نیز تصمیم گیری و تصمیم سازی های سازمانی برای کارکنان و مشتریان در سطح جامعه به درستی انجام می شود. بعد از این مراسم، مهندس سلطانی به همراه دکتر محمود زاده، رئیس و مهندس دهناد نایب رئیس هیات مدیره و دکتر زارعیان معاون امور مشتریان شرکت، ضمن دیدار با کارکنان اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت از آنان قدردانی کردند.

منبع:

دسته‌ها