برای ورود هدفمند به حوزه هوش مصنوعی؛ رویکرد استراتژیک کشورها در توسعه هوش مصنوعی بررسی گردید

به گزارش خرید بک لینک ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از همکاری مشترک برای چاپ کتاب فناوری هوش مصنوعی و رویکردهای استراتژیک کشورها اطلاع داد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این روزها هوش مصنوعی بعنوان یکی از روندهای برتر فناوری و یک از عوامل اقتدار مورد توجه قرار گرفته است. تنوع و فراوانی داده های تولیدی در کنار توسعه سخت افزارهای پیشرفته با قابلیت پردازش داده های حجیم به توسعه روزافزون این حوزه کمک شایانی کرده است. بنابراین کشورهای مختلف کوشیده اند تا تلاشهای ملی خویش را سازمان داده و اسنادی را برای ورود هدفمند به حوزه هوش مصنوعی تدوین کنند. ازاین رو ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای عرضه تصویری درست و واقعی از وضعیت فعلی این صنعت در کشورهای مختلف یک همکاری مشترک برای چاپ کتاب «فناوری هوش مصنوعی و رویکردهای استراتژیک کشورها» شروع کرده است. این کتاب با تمرکز بر تحلیل داده های خام استارت آپی، پتنت و مقالات علمی به اضافه تحلیل محتوای برنامه های ملی کشورها که توسط دولت ها نوشته شده، با تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به چاپ رسیده است. جمع آوری، رصد و استفاده از داده های علمی و برنامه های راهبردی توسعه این فناوری، می تواند به فناوران، مدیران و علاقه مندان به صنعت هوش مصنوعی برای ورودی هوشمند به این حوزه کمک نماید. وجود تحلیل ها و عرضه کرده های علمی جهانی در حوزه های علمی تأثیری مستقیم در ارتقای فناوری ها و ورود هدفمند کشور برای ورود به این عرصه ها دارد.

دسته‌ها