با ابلاغ دبیر شورای عالی فضای مجازی؛ اعتبارسنجی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات سپرده شد

به گزارش خرید بک لینک اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات مطابق با ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا سپرده شد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، همزمان با توسعه سریع فناوری ها و ظرفیت های در رابطه با فضای مجازی در کشور، انواع سامانه ها، سکوها و بخصوص اپلیکیشن های گوشیهای هوشمند با قابلیت های متنوع تولید و عرضه می شوند. در کنار این توسعه، امنیت تجهیزات، سامانه ها، خدمات و دارایی های فضای مجازی به یکی از نیازهای مهم جامعه و سازمان ها تبدیل گشته است. تا پیش از این نظام ارزیابی محصولات و خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و مرکز مدیریت راهبردی افتا اجرایی می شد اما این نظام صرفا بخشی از قلمروهای نیازهای مطرح شده را پوشش می دهد و کاستی هایی در حوزه اپلیکیشن ها و سکوها و فرآیندهای اجرایی آنها دیده می شود. ازاین رو با عنایت به اهمیت مبحث اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات فضای مجازی، سند «نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه و سکوهای عرضه دهنده خدمات بر مبنای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، در جهت اجرای ماده ۵ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب ۲۵ شهریورماه ۹۹ شورایعالی فضای مجازی) و بر مبنای ردیف ۴۷ جدول اقدامات و نگاشت نهادی این ماده، توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده است. این سند که کلیات آن هم در جلسه شماره ۹۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده، اخیرا از جانب ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام صنفی کامپیوتری کشور ابلاغ گردیده است. بر این اساس مطابق این سند، اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات باید توسط وزارت ارتباطات و مرکز مدیریت راهبردی افتا انجام پذیرد. یکی از ابعاد مهم اعتبارسنجی، به حوزه امنیت تجهیزات، سامانه ها و سکوهای عرضه دهنده خدمات شبکه ملی اطلاعات مرتبط می باشد که این سند برای اجرای وظایف محول شده به دستگاههای مختلف و هماهنگی ملی برای همکاری همه بخش ها، ابلاغ گردیده است. این نظام مقرر است با تعریف و استقرار فرآیندها و سازوکارهای ارزیابی و اعتبارسنجی امنیتی در چرخه حیات انواع تجهیزات، سکوها، نرم افزارها و سخت افزارها و برنامک ها، صدور گواهی و به کارگیری آنها را از منظر الزامات شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مدیریت و راهبری کند. هدف از اجرای این سند نیز، حصول اطمینان از تطابق تجهیزات، سامانه ها و سکوهای فضای مجازی با الزامات امنیت شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است. در این راستا مقرر شد به منظور اجرای فرآیندهای این نظام، سامانه نظام اعتبارسنجی امنیتی تجهیزات، سامانه ها و سکوهای فضای مجازی کشور هم توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود.

دسته‌ها