سازوکار پروتئینی کروناویروس برای آلوده کردن بدن میزبان!

به گزارش خرید بک لینک پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، شبیه سازی هایی را انجام داده اند که توانایی پروتئین خوشه ای کروناویروس را در آلوده کردن بدن میزبان نشان داده است.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، شبیه سازی های بزرگ مقیاس با کمک کامپیوتر نشان داده است که پروتئین خوشه ای G شکل کروناویروس به علت توانایی بیشتر آن در اتصال به گیرنده میزبان مورد نظر خود در بدن، در مقایسه با انواع دیگر، عفونی تر است. نتایج این پژوهش که در “آزمایشگاه ملی لس آلاموس”(LANL) آمریکا انجام شده است، مکانیسم عفونت های ناشی از نوع G و مقاومت پادتن در مقابل آنرا مشخص می کند که می تواند به تولید واکسن در آینده کمک نماید.
“نانا ناناکاران”(Gnana Gnanakaran)، از پژوهشگران این پروژه اظهار داشت: ما دریافتیم که فعل و انفعالات میان عناصر اصلی پروتئین خوشه ای، در شکل G متناسب تر می شود و فرصت بیشتری را برای اتصال به گیرنده های میزبان فراهم می آورد اما این مورد در عین حال بدان معناست که پادتن ها می توانند آنرا به آسانی خنثی کنند. این نوع پروتئین در اصل به گیرنده متصل می شود تا فرصت حمله به آنرا برای پادتن ها فراهم آورد.
پژوهشگران می دانستند که این نوع معروف به “D614G”، عفونی تر است و شاید با پادتن ها خنثی شود اما چگونگی آنرا نمی دانستند. پژوهشگران با شبیه سازی بیشتر از یک میلیون اتم و استفاده از ابررایانه، جزئیاتی در سطح مولکولی در ارتباط با رفتار این نوع خاص عرضه کرده اند.
واکسن های کنونی کروناویروس، برپایه شکل اصلی “D614” ساخته می شوند. این درک جدید در مورد نوع G می تواند به معنای عرضه پایه ای برای واکسن های آینده باشد.
این گروه پژوهشی، نوع D614G را در اوایل سال ۲۰۲۰ کشف کردند که همه گیری کووید-۱۹ در حال افزایش بود. دانشمندان، جهشی را در پروتئین خوشه ای بررسی کردند. جهش D614G، به خاطر آمینواسیدهایی که در موقعیت ۶۱۴ ژنوم کروناویروس قرار گرفته اند، نامگذاری شده است.
پروتئین های خوشه ای، به یک گیرنده خاص متصل می شوند که در خیلی از سلول های ما وجود دارد و نهایتا عفونت را پدید می آورند. این اتصال، به حوزه اتصال گیرنده نیاز دارد که از یک ساختار بسته بدون توانایی اتصال، به یک ساختار باز تبدیل گردد که توانایی اتصال دارد.
شبیه سازی های انجام شده در این پژوهش نشان می دهند که فعل و انفعالات میان عناصر سازنده پروتئین خوشه ای، تناسب بیشتری در نوع G دارند که نسبت به نوع D بیشتر است. این تناسب باعث می شود که خوشه های ویروسی بیشتری در ساختار باز به وجود بیایند و شخص را به آسانی آلوده کنند.
پژوهشگران در این پروژه، چندین شبیه سازی را از هر نوع و در هر دو ساختار حوزه اتصال گیرنده انجام دادند تا نحوه تعامل پروتئین خوشه ای را با دو گیرنده میزبان و پادتن های خنثی کننده ای که می توانند از میزبان در مقابل عفونت محافظت کنند، مشخص سازند.
این پژوهش، در مجله “Science Advances” به چاپ رسید.

منبع:

دسته‌ها