مصرف ماری جوانا به نقص بینایی منجر می شود

خرید بک لینک: پژوهشگران اسپانیایی در بررسی جدید خود نشان داده اند که مصرف ماری جوانا می تواند به بروز نقص بینایی منجر شود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، پژوهشی که در “دانشگاه گرانادا”(University of Granada) انجام شده است، نشان میدهد که مصرف ماریجوانا(cannabis)، عملکردهای بصری کلیدی مانند حدت بینایی، حساسیت به کنتراست، دید سه بعدی، توانایی تمرکز و حساسیت خیرگی را بصورت قابل توجهی تغییر می دهد.
با این وجود، بیش از ۹۰ درصد از کسانی که ماریجوانا مصرف می کنند، باور دارند که این ماده هیچ تاثیری در بینایی آنها ندارد یا اثر آن ناچیز است.
پژوهشگران دانشگاه گرانادا، اثرات مصرف ماریجوانا را بر پارامترهای مختلف بینایی مورد بررسی قرار دادند و نتایج را با اثری که مصرف کنندگان بر میزان بینایی خود باور دارند، مقایسه کردند.
یک پژوهش ملی که بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ در اسپانیا در مورد الکل و مخدرها انجام شده است، نشان میدهد که مصرف ماریجوانا از سال ۲۰۱۱ افزایش داشته و ۳۷ درصد از بزرگسالان اسپانیایی از این مخدر استفاده می نمایند.
پژوهشگران، یک آزمایش جامع نیز در مورد ۳۱ مصرف کننده ماریجوانا، هم هنگامی که مصرف کرده و هم هنگامی که مصرف نکرده بودند، انجام دادند. آنها درک شرکت کنندگان را در مورد اثرات بصری مصرف مخدر بررسی کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد که بعد از مصرف، جنبه های بصری مانند حدت بینایی، حساسیت کنتراست، دید سه بعدی، توانایی تمرکز و حساسیت خیرگی بصورت قابل توجهی بدتر می شوند. با این وجود، همه افراد بعد از مصرف ماریجوانا، بدتر شدن بینایی را گزارش نکردند.
۳۰ درصد از آنها گزارش دادند که بینایی آنها اصلا بدتر نشده اما ۶۵ درصد گزارش دادند که فقط اندکی بدتر شده است. پژوهشگران خاطرنشان کردند پارامتر بینایی که شاید قوی ترین ارتباط را با درک کاربران از اثر بینایی داشته باشد، حساسیت کنتراست است.
این پژوهش، یک اثر منفی را روی همه پارامترهای فیزیکی ارزیابی کرد و برای اولین بار به تجزیه و تحلیل اثر ماریجوانا بر تعدادی از این پارامترها پرداخت. این نتایج به همراه عدم آگاهی که شرکت کنندگان در مورد نقص بصری ناشی از مصرف ماریجوانا نشان دادند، لزوم آگاهی بخشی را ثابت می کند برای اینکه زوال بینایی می تواند در انجام دادن کارهای روزانه اختلال بوجود آورد.
این پژوهش، در مجله “Scientific Reports” به چاپ رسید.

منبع:

دسته‌ها