شرکت های تجاری هدف اول حملات سایبری دولت ها شده اند

خرید بک لینک: نتایج یک مطالعه جدید علمی نشان میدهد در سالهای اخیر شرکت های تجاری به هدف اول حملات سایبری مورد پشتیبانی دولت ها مبدل شده اند.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از زد دی نت، هدف از انجام این حملات سرقت اسرار تجاری شرکتها و برنامه ریزی برای انجام حملات موفق آینده با بررسی اطلاعات مسروقه قبلی است.
این بررسی که بطور مشترک توسط شرکت اچ پی و دانشگاه سوری در انگلیس انجام شده، نشان میدهد حملات سایبری مورد حمایت دولت ها از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ رشد شایان توجهی داشته و بااینکه در ابتدا تنها یک سوم حملات سایبری دولتی ضد شرکت های تجاری انجام می شد، اما این رقم پیوسته درحال افزایش است. پس از شرکت های تجاری، صنایع دفاعی قابل دسترس در فضای سایبر، مؤسسات رسانه ای، دولت ها و زیرساخت های حیاتی و کلیدی کشورها همچون دیگر اهداف حملات سایبری دولت ها ضد یکدیگر هستند.
در ماه های اخیر حمله به شرکت های دارویی و فناوری باتوجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش اهمیت و جایگاه فناوری در زندگی روزمره انسان ها افزایش زیادی داشته است. با توجه به این که دولت ها از منابع و فرصت کافی برای طرح ریزی حملات سایبری برخوردار می باشند، می توان انتظار داشت که روند حملات مذکور در آینده باز هم تشدید شود.

منبع:

دسته‌ها