با هدف ارتقای آگاهی های اجتماعی؛ پویش کودکان سایبری شروع به کار کرد

به گزارش خرید بک لینک پویش کودکان سایبری با هدف ارتقاء آگاهی های اجتماعی در مورد شیوه صحیح استفاده دانش آموزان از فضای مجازی و با مشارکت پلیس فتا از امروز شروع شد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مهر، کودکان امروز در دنیای متفاوت زندگی می کنند، سرگرمی ها، آموزش، روابط اجتماعی و هم شیوه های اجتماعی شدن آنها تحت تاثیر دگرگونی های ناشی از پیشرفت و فراگیر شدن تکنولوژی های نوین ارتباطی شکل خاص و منحصر به فردی به خود گرفته است. دسترسی وسیع و ساده کودکان به اینترنت و در عین حال وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، در مورد اقدامات حقوقی صورت گرفته برای پیشگیری از ورود کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت آنها پرسش هایی را پدید آورده است. بروز بیماری کرونا در سطح جامعه سبب شده استفاده کودکان از فضای مجازی به علل مختلف همچون سرگرمی و بازی، دیدن پویانمایی، ارتباط با همسالان خود در فامیل و دوستان خانوادگی، آموزش مجازی کلاس های رسمی و غیررسمی افزایش پیدا کند. این در شرایطی است که کافی نبودن آشنایی خانواده ها با مخاطرات فضای مجازی و راهکارهای درست و ایمن خسارات مادی و معنوی بعضاً جبران ناپذیر برای کودکان به دنبال داشته است که احتیاج به پیشبینی و پیشگیری فوری با این مورد را برای پلیس فتا دارد. ازاین رو پویش کودکان سایبری با هدف ارتقا آگاهی های اجتماعی در مورد شیوه صحیح استفاده دانش آموزان از فضای مجازی از امروز ۱۳ بهمن ماه به مدت یک هفته با مشارکت رده های تابعه پلیس فتا ناجا و پلیس فتا برگزار می گردد. روزهای هفته در اجرای این طرح با محوریت کودکان سایبری و «کرونا و آموزش مجازی»، «اعتیاد اینترنتی»، «خشونت سایبری»، «والدگری در فضای مجازی»، «کودکان کار سایبری «و «پلیس فتا حامی کودکان در فضای مجازی» نامگذاری شده است. در طول مدت برگزاری این پویش به موضوعاتی مانند «کودکان و اعتیاد اینترنتی»، «شکاف دیجیتال والدین و کودکان»، «اصول والدگری در فضای مجازی»، «کودکان و ایمنی در آموزش مجازی» و «پیشگیری از صدمه های جسمی، اعتقادی، فکری، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی فضای مجازی»، در چارچوب انتشار محتواهای آموزشی در رسانه های نوین، حضور در رسانه ملی، انتشار هشدارهای پلیسی در وبسایت پلیس فتا و خبرگزاری های کشور به موضوعات زیر پرداخته می شود. انتظار می رود بعد از اجرای این طرح، نتایج زیر در فضای مجازی کشور حاصل شود: – ارتقا سطح دانش و مهارت استفاده مناسب و مؤثر از فضای مجازی در خانواده ها و راهکارهای اثربخش برای ایمن سازی فرزندان در این فضا به منظور بهره مندی بیشتر از فرصت ها و جلوگیری از صدمه های اجتماعی- ایجاد جریان گفتمان سواد فضای مجازی برای کودکان مبتنی بر آموزش های جلوگیری از وقوع جرایم سایبری در کشور- افزایش سطح توجه جامعه و رسانه ها به مبحث کودکان سایبری

منبع:

دسته‌ها