ماه کامل بر الگوی خواب تاثیر دارد

خراسان رضوی برخی افراد احساس می کنند در هنگام ماه کامل اتفاقات عجیب وغریب رخ می دهد، شاید حق با این افراد باشد، اما دلیل آن ماه نیست، بلکه تاثیر ماه بر الگوی خواب افراد است.
به نقل از استادی، نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که چرخه های ماه می تواند تاثیر زیادی در الگوی خواب انسان داشته باشد. پژوهشگران ایالات متحده و آرژانتین می گویند: پیش از ماه کامل، مردم دیرتر به رختخواب می روند و کمتر می خوابند. قرن هاست که مردم ماه را مقصر حوادث، بلایای طبیعی و حتی خلق وخوی خود می دانند. حداقل وقتی صحبت از افراد می شود، این مطالعه نشان میدهد که بدخویی در طول ماه کامل ارتباط بیشتری با میزان استراحت فرد دارد.
پژوهشگران دانشگاه واشنگتن کشف کردند که چرخه خواب در افراد در طول چرخه ماه ۲۹.۵ روزه نوسان می کند. در ایام منتهی به ماه کامل، افراد معمولا شب ها دیرتر به رختخواب می روند و ساعات کمتری می خوابند.
استاد زیست شناسی هوراسیو د لا ایگلسیا، تغییرات در هر دو زمان خواب و مدت زمان خواب در محیط های شهری و روستایی از جوامع بومی شمال آرژانتین گرفته تا دانشجویان دانشگاه سیاتل را بررسی کرد. شایان ذکر است که شهرهای بزرگ ایالات متحده در شمال غربی اقیانوس آرام بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
مهم نیست که در کجا زندگی می کنید، ماه بر شما تاثیر می گذارد
پژوهشگران دریافتند که مسیرهای ماه بدون توجه به دسترسی فرد به برق موجب نوسان می شود و این تغییرات در افراد ساکن در محیط های شهری مانند یک شهر شلوغ کمتر مشخص است. گروه تحقیقاتی اضافه می کند که افزایش الگوها ممکنست نشان دهد که ریتم شبانه روزی انسان به صورتی با مراحل چرخه ماه هماهنگ است.
پروفسور د لا ایگلسیا اظهار نمود: «ما تاثیر تغییرات ماه با کاهش خواب و خواب کوتاهتر در ایام پیش از ماه کامل را مشاهده کردیم و بااینکه این اثر در جوامع بدون دسترسی به برق از شدت بیشتری برخوردار است، اما این اثر در جوامع دارای برق، ازجمله دانشجویان در دانشگاه واشنگتن نیز وجود دارد.»
این گروه با بهره گیری از مانیتورهای مچ دست، الگوی خواب ۹۸ نفر را که در سه جامعه بومی در یکی از استان های آرژانتین زندگی می کردند را بررسی کرد.
یکی از جوامع برق نداشت و دیگری به برق محدود مانند یک چراغ روشنایی در خانه محدود بود. برخلاف آن مناطق روستایی، جامعه سوم در یک مکان شهری با دسترسی کامل به برق واقع شده بود.
نتایج تحقیقات پیشین ارائه شده توسط گروه پروفسور د لا ایگلسیا و سایر گروه ها نشان میدهد که دسترسی به برق می تواند در خواب تاثیر داشته باشد. این نتایج باردیگر در این مطالعه ظاهر شد؛ جوامع شهری با دسترسی به برق دیرتر به رختخواب رفتند و کمتر از شرکت کنندگان روستایی خوابیدند.
بااین حال، ساکنان هر سه جامعه نیز هنگامی که ماه چرخه ماهانه خودرا به انتها رساند، همان تغییرات خواب را نشان دادند. برمبنای موقعیت مکانی، میزان کل خواب در کل چرخه قمری بین ۴۶ تا ۵۸ دقیقه متفاوت بود. علاوه بر این، ساعت خواب حدودا نیم ساعت تغییر نمود.

تاثیر ماه کامل بر خواب
پژوهشگران می گویند تاثیر ماه کامل حدودا یک هفته قبل آغاز می شود. در هر سه جامعه، افراد دیرتر به خواب می روند و پایین ترین میزان خواب را از سه تا پنج روز پیش از ماه کامل دارند.
هنگامی که آنان این الگو را در شرکت کنندگان ذکر شده کشف کردند، داده های نظارت بر خواب ۴۶۴ دانشجوی دانشگاه در منطقه سیاتل نیز تجزیه وتحلیل شد. این دانشجویان قسمتی از مطالعه جداگانه بوده اند که نتایج آنان نیز نوسانات مشابه را نشان داد.
پژوهشگران تایید کردند که عصرهای منتهی به ماه کامل بیشتر از بقیه ماه بعد از غروب نور طبیعی وجود دارد. ماه بیشتر روشن می شود و به طورکلی در اواخر بعدازظهر یا اوایل شب این نور افزایش می یابد.
به دنبال یک ماه کامل، قمرهای در حال کاهش نیز در نیمه شب نور قابل توجهی دارند و دلیل این امر آنست که ماه در آن نقاط در چرخه خود تا دیروقت طلوع می کند.
لئاندرو کازیراگی، محقق اصلی این تحقیق از دانشگاه واشنگتن می گوید: «ما فرض می نماییم الگوهایی که مشاهده کردیم سازگاری ذاتی است که به اجداد ما امکان داده از این منبع طبیعی نور عصر که در یک زمان خاص در طول چرخه ماه اتفاق افتاده است، استفاده کنند.»

نور مصنوعی و تغییرات خواب
پروفسور د لا ایگلسیا معتقد می باشد که اثرات ماه نیز ممکنست توضیح دهد که چرا دسترسی به برق موجب چنین تغییرات آشکاری در الگوی خواب انسان می شود.
وی افزود: به طورکلی، نور مصنوعی ساعات شبانه روزی ذاتی ما را به روش های خاصی مختل می کند و موجب می شود که شب دیرتر بخوابیم. این مورد موجب می شود که کمتر بخوابیم اما به طورکلی ما از نور مصنوعی برای رسیدن به بامداد حداقل نه با میل درونی استفاده نمی نماییم. این همان الگوهایی است که ما در اینجا آنها را مشاهده کردیم.
کازیراگی اضافه کرد: «در زمانی خاص، ماه هنگام شب منبع مهمی از نور است و این برای هزاران سال پیش برای اجداد ما کاملا مشهود بود.»
به طورکلی، بدگمانی زیادی در مورد این ایده وجود دارد که مسیر ماه می تواند بر رفتاری مانند خواب تاثیر بگذارد، حتی اگر در محیط های شهری با آلودگی نوری زیاد زندگی نماییم شاید از چرخه آن اطلاع نداشته باشیم. مگر اینکه بیرون روید یا از پنجره بیرون را نگاه کنید. تحقیقات آینده باید بر این مساله متمرکز شوند که آیا این کار بوسیله ساعت شبانه روزی ذاتی ما انجام می شود یا علایم دیگری که بر زمان خواب تاثیر می گذارد. موارد زیادی برای درک این اثر وجود دارد.»
نتایج این تحقیق در نشریه Science Advances منتشرشده است.

دسته‌ها