کشف آنزیمی که تکثیر ویروس کرونا را متوقف می کند

خرید بک لینک: پژوهشگران دانشگاه ˮتوبینگنˮ آلمان می گویند موفق به کشف آنزیمی موسوم به ˮگوانیلات کیناز ۱ˮ شده اند که از نقاط ضعف جدید ویروس کرونا بشمار می رود و نشان داده است که حذف آن از بدن می تواند سبب جلوگیری از تکثیر این ویروس شود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از اچ آی ای، جستجوی عوامل ضد ویروسی موثر مقابل ویروس کرونا به شدت از طرف پژوهشگران در سراسر دنیا در حال پیگیری است. حالا پژوهشگران دانشگاه “توبینگن” آلمان با بهره گیری از یک رویکرد جدید، نقطه ضعفی را در این ویروس کشف کرده اند که می تواند برای تولید دارو مقابل آن مورد استفاده قرار گیرد.
“آندریاس درگر” و تیمش از دانشگاه توبینگن در یک مدل کامپیوتری از تکثیر ویروس کووید-۱۹ در ریه، یک آنزیم انسانی را کشف کردند که برای ویروس کرونا بسیار حیاتیست و وقتی این آنزیم را در این مدل خاموش کردند، دریافتند که ویروس دیگر نمی تواند تکثیر شود.
دکتر “آندریاس درگر” در مورد یافته های خود بطور خلاصه اظهار داشت: وقتی آنزیم “گوانیلات کیناز ۱”(guanylate kinase ۱) را خاموش کردیم، تکثیر ویروس بدون تأثیر بر سلول متوقف گردید.
وی با همکارانش یک مدل کامپیوتری یکپارچه از نحوه تکثیر ویروس کرونا در ریه ایجاد کردند. “درگر” می گوید: واکنش های بیوشیمیایی که ویروس در سلول میزبان استفاده می نماید، هم اکنون در این مدل ادغام شده است و این مدل فرض می کند که ویروس می خواهد ذرات جدید ویروسی ساخته و گسترش یابد. ویروس برای انجام این کار از مواد سلول میزبان استفاده می نماید و سلول های میزبان را مجبور به تولید اجزای جدید ویروسی می کند.
وی ادامه داد: ما ابتدا ترکیب بندی ویروس را تجزیه و تحلیل کردیم. سپس از آن برای محاسبه مواد مورد نیاز برای تولید ذره ویروسی استفاده کردیم. وقتی آن قسمت را فهمیدیم، توانستیم سناریوهای مختلفی را ببینیم و مشاهده نماییم که چگونه واکنش های بیوشیمیایی سلول های میزبان طی عفونت ویروسی تغییر می کنند.
تیم تحقیقاتی دانشگاه توبینگن در تجزیه و تحلیل های بعدی بطور سیستماتیک آزمایش کرد که کدام واکنش های بیوشیمیایی در سلول های آلوده به ویروس در مقایسه با سلول های غیر آلوده متفاوت می باشد. این واکنش ها نقطه شروع آزمایشات بعدی بودند.
پژوهشگران با غیرفعال سازی خاص واکنش های انتخاب شده، قادر به شناسایی فرآیندهایی شدند که برای ویروس از اهمیت ویژه ای برخوردارست. بعنوان مثال، آنها کشف کردند که غیرفعال کردن آنزیم “گوانیلات کیناز ۱”(GK۱) بطور کامل تکثیر ویروس را متوقف می کند.
آنزیم “GK۱” در سایر عفونت های ویروسی نیز نقش دارد. این آنزیم که بطور طبیعی در ماکروفاژهای حفره دار مشاهده می شود، یک عنصر اساسی ساخت “ریبونوکلئیک اسید”(RNA) را تشکیل می دهد و بدین سبب ماده ای ضروری برای ساخت آران ای ویروس کرونا است.
“درگر” توضیح داد: در صورتیکه دیگر تکثیر ویروس بدون “GK۱” صورت نمی گیرد، سلول انسان می تواند به سایر مسیرهای بیوشیمیایی روی بیاورد. این یک نیاز اساسی برای مهار این آنزیم با یک دارو و بدون ایجاد اثرات سوء در انسان است. تعدادی از مهارکننده های آنزیم از قبل شناخته شده اند و همراه با دکتر “برنهارد الینگر” همکار خود در هامبورگ از موسسه “فرانهوفر” می خواهیم هرچه سریعتر مهار کننده های تایید شده قبلی را برای تعیین اثربخشی آنها در مقابل ویروس کرونا آزمایش نماییم.
پژوهشگران یافته های خودرا در مجله Bioinformatics منتشر نموده اند.

منبع:

دسته‌ها