تجلیل از همراه اول بخاطر توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی

همراه اول بعنوان برندی که توانسته منشور مسئولیت پذیری اجتماعی را پیاده سازی و اجرائی کند، مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خرید بک لینک به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اجلاس سراسری «مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای با رویکرد نقش مدیر حرفه ای در توسعه اقتصاد» عصر روز گذشته دهم آذرماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا و با حضور مدیران سازمان ها، صاحبان برند، تولیدکنندگان و صنعتگران کشور اجرا شد.
از جمله اهداف این اجلاس می توان به افزایش شهرت سازمان و افزایش اعتماد عمومی، بهبود اقدامات مدیریت بحران سازمان، بهبود و ارتقای رابطه سازمان با سهامداران خود، افزایش وفاداری صداقت و روحیه کارمندان – ارتقای ایمنی و سلامت کارگران زن و مرد، تصمیم گیری آگاهانه تر برمبنای شناخت بهتر از انتظارات و توقعات جامعه، افزایش اطمینان پذیری و عدالت در معاملات بوسیله امور سیاسی مسئولانه – رقابت منصفانه و عدم فساد و همین طور کمک به دوام بلندمدت سازمان و توسعه پایدار اشاره نمود.
در دنیای امروز و شرایط کنونی اقتصاد و همین طور افزایش چالش های اقتصادی و کاهش میزان اعتبار و اعتماد در جامعه، موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی بسیار حائز اهمیت می باشد.
سازمان ها، شرکت ها، نهادها و مؤسسات در سراسر جهان از دولتی و خصوصی تا انتفاعی و غیرانتفاعی برای اثرات اعمال و رفتارشان نسبت به کارکنان، مدیران، سهامداران، مشتریان، محیط و جامعه متعهد و مسئول هستند و مسئولیت پذیری اجتماعی به سبب حکمرانی خوب، مدیریت ریسک، کنترل داخلی، وضع مقررات و نظارت، تحول در نظام پرداخت، ارتقای تکنولوژی و فرآیندها، همکاریهای بین المللی، شفافیت و تصمیم گیری آگاهانه تر برمبنای شناخت بهتر انتظارات و طبقات جامعه می تواند نقش مؤثری در اقتصاد جامعه داشته باشد.
در جریان برگزاری این اجلاس از همراه اول بعنوان «یکی از رهبران اقتصادی کشور» و برندی که توانسته منشور مسئولیت پذیری اجتماعی را پیاده سازی و اجرائی کند، با اهدای تندیس و لوح زرین تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

دسته‌ها