با رایانه ای سریع تر از رایانه گوگل؛ چین به برتری کوانتوم رایانشی دست یافت

خرید بک لینک: پژوهشگران چینی یک کامپیوتر کوانتومی ساخته اند که می تواند محاسبات را ۱۰ میلیارد بار سریع تر از کامپیوتر مشابه گوگل انجام دهد. آنها به برتری کوانتومی رسیدند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایندپندنت، چین به دستاوردی مهم در حوزه کوانتوم رایانشی دست یافته که امکان انجام محاسباتی را فراهم می آورد که ابر کامپیوتر های فعلی طی چند میلیارد سال انجام می دهند. این دستاورد برتری کوانتومی نام دارد. حال آنکه یک سال قبل گوگل از دستیابی به آن آگاهی داده بود. طبق گزارشی که در نشریه ساینس پخش شده، پژوهشگران دانشگاه علوم و فناوری چین یک کامپیوتر کوانتومی ساخته اند که می تواند محاسبات را ۱۰۰ هزار میلیارد بار سریع تر از قدرتمندترین کامپیوتر جهان انجام دهد. این پژوهشگران ادعا می کنند کامپیوتر کوانتومی مذکور ساختاری متفاوت از کامپیوتر گوگل دارد و این امر نشان میدهد روش های مختلفی برای دستیابی به فناوری نوین وجود دارد. بگفته آنها کامپیوتر مذکور ۱۰ میلیارد بار سریع تر از ماشین گوگل است. حدود ۴۰ سال قبل ریچارد فیمن نظریه کامپیوتر های کوانتومی را ارائه کرد اما نمونه های واقعی آن در همین اواخر تولید شده اند.

منبع:

دسته‌ها