روش جدیدی برای درمان سرطان با کمک سلول های تی

دانشمندان اهتمام دارند با مهندسی سلول های تی سیستم ایمنی و تزریق باردیگر آنها به بدن، امکان درمان سرطان را بهبود ببخشند.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، موسسه “تحقیقات سرطان لودویگ”(Ludwig Cancer Research)، جامعه ای بین المللی از دانشمندان است که با هدف پیشگیری و کنترل سرطان به بررسی و پژوهش می پردازند. گروهی از دانشمندان این موسسه، روشی ابداع نموده اند تا ارزیابی پیش بالینی روش درمانی “سلول تی کایمریک گیرنده آنتی ژن”(CAR-T) را بهبود ببخشند. در این روش، سلول های تی سیستم ایمنی از بدن بیمار خارج می شوند و پژوهشگران آنها را مهندسی می کنند تا بتوانند یک مولکول خاص وابسته به تومور را هدف قرار دهند و سپس آنها را برای مقابله با سرطان، باردیگر به بدن تزریق می کنند.
پژوهشگران این روش را روی موش های مبتلا به ملانوما آزمایش کردند تا اثر آنرا بر این نوع از سرطان پوست ارزیابی کنند.
بااینکه کارآیی روش سلول تی کایمریک گیرنده آنتی ژن برای سرطان خون ثابت شده اما کاربرد آن برای خیلی از تومورهای جامد، چالش برانگیز است. قسمتی از این موضوع، به خاطر ریزمحیط پیچیده تومورهای جامد است که پاسخ های ایمنی را به روش های گوناگون کم می کنند.
“ملیتا ایروینگ”(Melita Irving)، از پژوهشگران این پروژه اظهار داشت: بیشتر پژوهش هایی که در مورد سلول تی کایمریک گیرنده آنتی ژن صورت گرفته، با بهره گیری از سلول های تی انسان در موش هایی انجام شده است که فاقد سیستم ایمنی هستند برای اینکه اگر سیستم ایمنی داشتند، به سلول های انسان حمله می کردند. ریزمحیط تومور می تواند تاثیر قابل توجهی بر تولید سلول تی داشته باشد؛ بنا بر این ما در پژوهش های خود، از سلول های تی مهندسی شده موش ها استفاده کردیم. این کار به ما امکان داد تا تعامل پویای میان سیستم ایمنی و سلول تی کایمریک گیرنده آنتی ژن را مورد بررسی قرار دهیم.
مشکل پژوهشگران این بود که مهندسی سلول های تی موش ها دشوار است؛ بنا بر این پژوهشگران ابتدا پروتکلی ابداع کردند تا بر اینگونه مشکلات غلبه کنند. بررسی ها نشان داد سلول های تی کایمریک گیرنده آنتی ژن که با بهره گیری از این پروتکل کشت می شوند، با قرار گرفتن در معرض هدف خود، به صورت قابل توجهی فعال می شوند.
ایروینگ اظهار داشت: این مساله نشان میدهد هنگامی که این سلول ها را انتقال می دهیم، بسیار مقاوم هستند و می توانند به سرعت برای کنترل تومورها گسترش یابند.
ایروینگ و همکارانش، سلول های تی کشت شده موش ها را مهندسی کردند و آنها را با گیرنده پروتئینی موسوم به “IL-15” به کار گرفتند که شکل گیری سلول های تی حافظه را تقویت می کند. سپس کارآیی این سلول ها را در مقابل ملانوما در موش ها مورد بررسی قرار دادند.
ایروینگ افزود: ما دریافتیم که کنترل تومور با سلول های تی که قادر به بیان IL-15 هستند، بهتر صورت می گیرد. ما امیدواریم که پروتکل جدید ما بتواند به مهندسی سلول های تی کمک نماید و امکان ارزیابی پیش بالینی درمان با سلول تی را فراهم آورد.
این پژوهش، در “Journal of Experimental Medicine” به چاپ رسید.

دسته‌ها